Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی نگرش رؤسا و مدیران بیمارستان های استان اصفهان در بهره گیری از مدارک پزشکی به منظور ارزیابی عمل پزشکان

نویسنده: ؛

بهار 1382 - شماره 3 (13 صفحه - از 138 تا 150)

کلیدواژه ها : نگرش ،مدارک پزشکی ،ارزیابی ،عملکرد

کلید واژه های ماشینی : نگرش رؤسا و مدیران بیمارستان‌های ،مدیران بیمارستان‌های استان اصفهان ،استان اصفهان ،بهره‌گیری از مدارک پزشکی ،مدارک پزشکی ،استان اصفهان در بهره‌گیری ،رؤسا و مدیران بیمارستان‌های ،مدیران بیمارستان‌های ،نگرش رؤسا و مدیران ،بیمارستان‌های استان اصفهان ،مدارک پزشکی به‌منظور ارزیابی ،ارزیابی عملکرد پزشکان ،رؤسای بیمارستان‌های استان اصفهان ،عملکرد پزشکان ،استفاده از مدارک پزشکی ،ارزیابی عملکرد ،رؤسا ،رؤسا و مدیران ،منظور ارزیابی عملکرد پزشکان ،رؤسای بیمارستان از نگرش ،سابقهء خدمت نگرش مثبت ،مدیران و رؤسای بیمارستان‌ها ،پزشکی به‌منظور ارزیابی عملکرد ،افراد جامعهء مورد پژوهش ،رؤسای بیمارستان‌ها ،سابقهء خدمت ،درمانی ،جامعهء مورد پژوهش ،ناقص بودن مدارک ،نسبت به ارزیابی عملکرد

هرگونه برنامه‌ریزی چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی برای‌ نظارت بر کیفیت مراقبت‌های بهداشتی،درمانی کنترل هزینه‌ها و استفادهء کامل از ظرفیت مراکز بهداشتی و درمانی مستلزم یک سیستم ارزیابی دقیق است.ارزیابی‌ خدمات پرسنل درمانی در بیمارستان،به خصوص پزشکان نیز نقاط ضعف‌ عملکرد آنها را مشخص کرده و انعکاس نتایج آن به پزشکان باعث اصلاح و بهبود درمان و روش‌های درمانی می‌گردد.هر نوع ارزیابی کیفیت مراقبت و درمان در بیمارستان می‌تواند باعث افزایش اثربخشی و کارآیی خدمات ارائه شده‌ گردد.حال،از هر روش و تکنیکی که استفاده شود یک مرحله از کار شامل‌ گردآوری،تحلیل و تفسیر داده‌هاست و قسمت عمده‌ای از این داده‌ها را می‌توان‌ از اطلاعات مندرج در مدارک پزشکی به دست آورد که تا حدود زیادی‌ منعکس‌کنندهء خدمات و عملکرد پزشکان است. در این مقاله سعی شده است نگرش رؤسا و مدیران بیمارستان‌های استان‌ اصفهان در بهره‌گیری از مدارک پزشکی به منظور ارزیابی عملکرد پزشکان تعیین‌ گردد.لذا نوع مطالعه،توصیفی پیمایشی از شاخهء میدانی است.جامعهء مورد پژوهش شامل رؤسا و مدیران بیمارستان‌های استان اصفهان و ابزار جمع‌آوری‌ اطلاعات پرسشنامه و روش گردآوری به صورت جمع-اجرا می‌باشد. نتایج به دست آمده نشان داد که مدیران بیمارستان‌ها نسبت به رؤسای‌ بیمارستان از نگرش مثبت‌تری در مورد استفاده از مدارک پزشکی به منظور ارزیابی عملکرد پزشکان برخوردار هستند.از بین مشکلات موجود در استفاده از مدارک پزشکی به منظور ارزیابی عملکرد پزشکان،بیشتر افراد جامعهء مورد پژوهش به مسئلهء ناقص بودن مدارک پزشکی اشاره کردند و بیشترین گروه نیز مسئول این نقص را گروه پزشکان دانسته‌اند. از نظر ارتباط بین نوع نگرش و مشخصات فردی،بالاترین ارتباط بین نوع‌ نگرش و سطح تحصیلات افراد مشاهده شد.به عبارتی دیگر گروه پزشکی‌ نسبت به گروه‌های فوق لیسانس،لیسانس،فوق دیپلم و دیپلم دارای نگرشی‌ منفی‌تر بودند.در حالیکه پایین‌ترین میزان ارتباط بین نوع نگرش و سابقهء خدمت‌ در سمت فعلی بود و می‌توان اینطور نتیجه گرفت که سابقهء خدمت مدیران و رؤسای بیمارستان‌ها بر نوع نگرش آنها تأثیر می‌گذارد.در واقع با افزایش سابقهء خدمت نگرش مثبت نیز افزایش می‌یابد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.