Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی دیدگاه های اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، شیراز و زرقان در خصوص ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : ارزشیابی استاد ،درصد از دانشجویان ،مرودشت ،درصد از اساتید ،نظرات اساتید دانشگاه علوم پزشکی ،دانشگاه آزاد ،خصوص ارزشیابی اساتید ،بررسی نظرات اساتید دانشگاه علوم ،روشهای تدریس ،آزاد اسلامی واحد مرودشت ،مدیر گروه ،اساتید و دانشجویان ،نتایج ارزشیابی ،مدیر گروه ارزشیابی ،اختیار مدیر گروه ،ارزشیابی دانش‌جویی ،درصد از دانشجویان فن ،علوم پزشکی ،استاد خوب ،ارزشیابی می‌دانند ،مهارتهای تدریس ،ارزشیابی تدریس ،عامل مهم در ارزشیابی ،دانشگاه علوم پزشکی ،واحد مرودشت ،دانشجویان دانشگاه ،مورد ارزشیابی اساتید ،اصلاح روشهای تدریس ،اساتید دانشگاه ،استاد با دانشجو

توسط دانشجویان مؤثر می‌دانند. 92/6 درصد از دانشجویان فن شیوایی بیان اساتید را مهم‌ می‌دانند. 75/6 درصد از دانشجویان معتقدند که اساتید باید در برگزاری‌ امتحان جامع و دقیق پایان ترم خیره باشند. 86/9 درصد از دانشجویان معتقدند که اساتید باید در برگزاری‌ امتحان جامع و دقیق پایان ترم خیره باشند. 69/8 درصد از دانشجویان معتقدند که زمان شروع و پایان‌ کلاس مطابق برنامه‌ی آموزشی و ارزشیابی موثر است. 85 درصد از اساتید معتقدند که زمان شروع و پایان کلاس مطابق‌ برنامه‌ریزی آموزشی در ارزشیابی موثر است. 78/8 درصد از اساتید،ارتباط صمیمانه‌ی دانشجو با استاد را عامل مهم در ارزشیابی می‌دانند. 85/2 درصد از دانشجویان،ارتباط مستمر استاد با دانشجو را عامل مهم در ارزشیابی می‌دانند.در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت تنظیم شده است.برای برآورد روایی‌ پرسشنامه از روش محتوایی استفاده شده و اعتبار پرسشنامه از طریق‌ ضریب القای کرونباخ 92%بدست آمده است.تجزیه و تحلیل آماری‌ در دو سطح توصیفی و استنباطی صورت گرفته و نتایج به دست آمده‌ به شرح زیر می‌باشد: 61/3 درصد از اساتید معتقدند که همه‌ی دانشجویان می‌توانند اساتید را ارزشیابی نمایند. 76/9 درصد از اساتید معتقدند که اساتید باید توسط مدیر گروه ارزشیابی شوند. 62/6 درصد از اساتید معتقدند که نتایج ارزشیابی باید در اختیار مدیر گروه قرار گیرد. 79/6 درصد از دانشجویان معتقدند که نتایج ارزشیابی باید در اختیار مدیر گروه قرار گیرد. 68/2 درصد از اساتید معتقدند که نتایج ارزشیابی باید بعنوان‌ یکی از ملاکهای افزایش حقوق در نظر گرفته شود. 75/2 درصد از دانشجویان معتقدند که نتایج ارزشیابی باید صرفا برای اصلاح روشهای تدریس بکار رود. 92/6 درصد از اساتید معتقدند که مطرح نمودن مطالب علمی‌ جدید و ایجاد موقعیت تفکر برای دانشجویان مهم است. 97 درصد از دانشجویان معتقدند که تسلط بر موضوع درسی‌ توسط استاد بسیار مهم است. 91/3 درصد از اساتید اعتماد به نفس اساتید را در ارزشیابی آنان‌هدف پژوهش حاضر،بررسی دیدگاهای دانشجویان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت،شیراز و زرقان در مورد ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان بوده است.روش تحقیق توصیفی‌ پیمایشی است.جامعه‌ی آماری،کلیه‌ی دانشجویان(19791 نفر) شاغل به تحصیل کلیه‌ی رشته‌ها و کلیه‌ای اساتید(944 نفر)تمام وقت‌ و نیمه وقت و حق التدریس و بورسیه‌ی دانشگاه آزاد اسلامی‌ مرودشت،شیراز زرقان در سال تحصیلی 1384-1383 بوده‌ است.نمونه‌گیری بصورت طبقه‌ای متناسب با حجم بوده است که‌ 160 نفر از اساتید و 1700 نفر دانشجو انتخاب شدند.ابزار تحقیق، پرسشنامه‌ی تحقیق ساخته بوده که پرسشهای آن بصورت بسته پاسخ

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.