Skip to main content
فهرست مقالات

عملیات روانی و آشوب های شهری

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : آشوب‌های ،عملیات روانی ،کنش‌های ،فنون عملیات روانی ،عملیات روانی و آشوب‌های ،شهری ،اعتراض ،فنون ،فنون عملیات روانی مورد استفاده ،کنش‌های آشوبگرانه ،شایعات ،کنش‌های اعتراض‌آمیز ،تشدید کنش‌های آشوبگرانه ،رفتارهای ،بهره‌گیری از فنون عملیات ،فنون عملیات روانی متقابل ،شورش ،آشوب‌های شهری ،انواع آشوب‌ها و کنش‌های اعتراض‌آمیز ،عملیات روانی و آشوب‌های شهری ،کنش‌های آشوبگرانه از فنون عملیات ،ضد تبلیغات و فنون عملیات ،هیجانی ،بهره‌گیری ،تشدید ،کنش‌های اعتراض‌آمیز و آشوبگرانه ،آشوب‌های شهری و کنش‌های اعتراض‌آمیز ،حکومت ،پلیس ،کنش‌های جمعی اعتراض

آشوب‌ها و اغتشاشات شهری،اغلب در ذیل بحث رفتارهای جمعی اعتراض‌آمیز مورد بحث قرار می‌گیرند.منظور از این گونه رفتارها،اعمال واکنش‌هایی است که از سوی گروهی از شهروندان رخ می‌دهد و نظم و امنیت عمومی را دستخوش اختلال‌ می‌کند.کنش‌های اعتراض‌آمیز یا رفتارهای آشوب‌طلبانه و طغیانگرانه را به انواع‌ مختلفی تقسیم می‌کنند.یکی از ملاک‌های مطمح نظر در تقسیم این گونه کنش‌ها، میزان خشونت‌آمیز بودن آنهاست.بسیاری از محققان و مؤلفانی که بررسی و تبیین‌ آشوب‌های شهری را وجههء همت خویش قرار داده‌اند،بر این باورند که مهمترین عامل‌ مؤثر بر پدیدآیی،استمرار و تشدید این گونه کنش‌ها،عملیات روانی است.منظور آنان‌ از عملیات روانی،مجموعهء فنون و اقداماتی است که بر انگیزه‌ها،سلایق و روحیهء مخاطبان تأثیر می‌گذارد و آنان را برای انجام و تشدید کنش‌های آشوبگرانه،تهییج و تحریک می‌کند.فنون و تاکتیک‌هایی که به هنگام آشوب‌های شهری مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند،متعدد و متنوع‌اند.اما از آن‌میان،چند فن و روش،از اهمیت بیشتری‌ برخوردارند.گرچه بهره‌گیری از فنون عملیات روانی برای تهییج گروه‌های ناراضی‌ جهت دست یازیدن به آشوب و بلوا،کاری سهل می‌نماید،اما با بهره‌گیری از ضد تبلیغات و فنون عملیات روانی متقابل،می‌توان از دامنهء اثربخشی آن فنون کاست.

خلاصه ماشینی:

"منظور آنان‌ از عملیات روانی،مجموعهء فنون و اقداماتی است که بر انگیزه‌ها،سلایق و روحیهء مخاطبان تأثیر می‌گذارد و آنان را برای انجام و تشدید کنش‌های آشوبگرانه،تهییج و تحریک می‌کند. یا به تعبیر دیگر، کنش‌های جمعی اعتراض‌آمیز،به آن‌دسته از کنش‌های گروهی از شهروندان گفته‌ می‌شود که ماهیت هیجانی‌8دارند،آثار آنها تخریبی و ویرانگرانه است،به صورت‌ تکانشی‌9(مهارگسیخته)بروز می‌کنند و با منافع حکومتی در تضاد آشکار قرار دارند (1). به همین سبب،در سطور زیر،پاره‌ای از فنون عملیات روانی،که در آشوب‌های شهری و کنش‌های‌ اعتراض‌آمیز جمعی از آنها استفاده می‌شود،مورد بحث قرار می‌گیرند. او در تبیین‌ نظر خود،ادعا می‌کند که،«هنگامی که گروهی از افراد ناراضی جامعه،اخبار یا ادعاهایی مبنی بر اختلاس و انحرافات آشکار مسئولان جامعه دریافت دارند،بدون‌ آن‌که تلاش برای بررسی و صحت و سقم آن به عمل آورند،آن را باور می‌کنند و بر اثر آن،مبادرت به کنش‌های اعتراض‌آمیز می‌نمایند»(ص 83). بنابراین،از نقل این دو گزارش می‌توان نتیجه‌ گرفت که سناریونویسان عملیات روانی،چنانچه به موقع از پیام‌های برانگیزانندهء هیجان و عاطفهء عمومی بهره گیرند،می‌توانند گروه‌های زیادی از شهروندان را به‌ شورش و آشوب ترغیب کنند. انحراف در کنش‌های نیروهای امنیتی، فاجعه‌آمیز جلوه دادن اوضاع اقتصادی و سیاسی جامعه و برشمردن خطرات واهی‌ پیش روی مردم جامعه در آینده،ازجمله روش‌هایی است برای ایجاد نارضایتی و ناامنی در مردم،و برانگیختن آنان برای دست یازیدن به شورش و آشوب. گرچه در این نوشتار،پاره‌ای از فنون عملیات روانی مورد استفاده در آشوب‌های‌ شهری،مورد مداقه قرار گرفتند،اما شناسایی سایر روش‌ها و تحلیل مکانیسم تأثیر هریک از آنها،مستلزم فرصت و مجال دیگری است. M. (1988),psychologial Basis of Cellective Behaviors,Journal of personality and Social psychology,17,121-135, 13."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.