Skip to main content
فهرست مقالات

بازشناسی سازمانهای غیر دولتی در پرتو نظم حقوقی؛ فرصتها و ظرفیتهای فراروی بسیج

نویسنده:

ISC (38 صفحه - از 23 تا 60)

کلید واژه های ماشینی : سازمانهای غیردولتی، بسیج، سازمانهای، سازمانهای غیر دولتی، سازمانهای غیر، سیاسی، فعالیت، فعالیت سازمانهای غیردولتی، جوانان، حقوق بین‌الملل، تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر، قانون، فعالیت سازمانهای غیر دولتی، بازیگران، دفاع، کارکرد، سازمانهای غیر دولتی در پرتو، اجتماعی، سازمان بسیج، حمایت، خصوص تشکیل سازمان بسیج ملی، سازمانهای بین‌المللی غیردولتی، ملی، سازمانهای غیر دولتی بسیجی، سازمانهای غیر دولتی بین‌المللی، سازمانهای غیر دولتی جوانان، کارکرد سازمانهای غیردولتی، جامعه، سازمانهای غیردولتی جوانان، مردم

خلاصه ماشینی: "بر اساس مادة 1 آئین‌ نامه تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی مصوب 25/10/81 هیأت وزیران که مستند به ماده 182 قانون برنامه سوم توسعه بوده است، سازمانهای غیردولتی در کلیت آن چنین تعریف شده‌اند: سازمان غیردولتی به تشکلهایی اطلاق می‌شود که توسط گروهی از اشخاص حقیقی و یا حقوقـی غیرحکومتی به صورت داوطلبانه با رعایت مقـررات مربوط، تأسیس شده و دارای اهداف غیرانتفاعی و غیرسیاسی می‌باشد این نخستین سند تفصیلی در منابع حقوق موضوعه است که نحوة تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی را بیان کرده و در جهت قاعده‌مند کردن رفتار این بازیگران در صورت‌بندی روابط جمعی در جامعه ایرانی اقدام نموده است. در پرتو این قوانین و مقررات ملاحظه می‌شود که در پاره‌ای از موارد، صراحتا به نوعی ارتباط بین بسیج و سازمانهای غیردولتی اشاره شده و از سویی نیز، کلیت اهداف و مأموریتهای بسیج چنین اقتضایی دارد و نه تنها مانعی قانونی در عمل به این مقتضیات وجود ندارد بلکه از نظر حقوقی نیز ایجاد، تعمیق و توسعة رابطة مذکور در سطوح مختلف مورد حمایت اصولی خواهد بود. 1ـ3ـ ماهیت و اوصاف حقوقی تشکلات اختصاصی بسیج در پرتو مفهوم سازمان غیردولتی از نظر حقوقی، سازمانهای غیردولتی به تشکلهای غیرسیاسی با حضور داوطلبانه و ارادی سه نفر یا بیشتر اطلاق می‌شود که بدون وابستگی به مقامات و نهادهای حکومتی برای تحقق منافع عمومی ( یا اقشار خاصی از آنها ) فعالیت می‌کنند بی‌آنکه هدف از تشکیل و فعالیت آنها، کسب سود مادی و تقسیم آن بین اعضا باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.