Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر رزمایش های منطقه ای بسیج بر روحیه، انسجام و تخلیه هیجانی بسیجیان

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 1 تا 20)

کلید واژه های ماشینی : رزمایش، بسیجیان، هیجانی، روحیه، تأثیر رزمایش‌ها، انسجام، رزمایش‌های منطقه‌ای موجب افزایش انسجام، تخلیه، تخلیه هیجانی بسیجیان، رزمایش‌های منطقه‌ای بسیج، تأثیر رزمایش‌های منطقه‌ای بسیج، تأثیر رزمایش در تخلیهء هیجانی، مانور، منطقه‌ای، انسجام و تخلیه هیجانی، رزمایش‌های منطقه‌ای بسیج موجب تخلیه، میزان تأثیر رزمایش، رزمایشهای منطقه‌ای بسیج شرکت، بسیج موجب تخلیه هیجانی بسیجیان، سنی، تخلیهء هیجانی، میزان تأثیر رزمایش‌ها بر بسیجیان، جوانان، روانی، شرکت‌کنندگان، اثربخشی رزمایش‌ها رابطه معناداری وجود، میزان تأثیر رزمایش غلبهء هیجانی، شرکت‌کنندگان رزمایش با تأثیر رزمایش، میزان تخلیهء هیجانی بسیجیان، انسجام بسیجیان شرکت‌کننده در رزمایش‌ها

نات و مدیریت و جز آن و اثربخشی رزمایش‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

خلاصه ماشینی: "Caste یکدیگر بیشتر احساس راحتی و آرامش کنند»(ص 625) گرچه بر اثربخشی تجارب مشترک در روحیه و انسجام،اتفاق نظر وجود دارد،اما میزان اعتمادی که هریک از افراد به توانایی هم‌قطاران و فرماندهان خود دارند،و باور آنان به اینکه در جنگ و به هنگام نیاز از سوی آنان مورد حمایت قرار می‌گیرند، اهمیت بیشتری در انسجام و روحیه نیروها دارد. فرضیات با تأکیدات بر ادبیات موضوع و مرور پژوهش‌های صورت‌گرفته در حیطه‌ رزمایش‌ها می‌توان فرضیاتی به شرح زیر را فرمول‌بندی کرد: 1-رزمایش‌های منطقه‌ای بسیج موجب افزایش روحیهء شرکت‌کنندگان شده‌ است. نتایج حاصل در جدول زیر درج شده است: (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان گونه که ملاحظه می‌شود بین t محاسبه‌شده(2/83-t)و t استاندارد در سطح 0/10>P تفاوت آماری معناداری وجود دارد. 4-تأثیر رزمایش‌ها در انسجام خواهران و برادران بسیجی نتایج حاصل از مقایسه میزان انسجام خواهران و برادران بسیجی شرکت‌کننده در رزمایشهای منطقه‌ای در جدول زیر درج شده‌اند: (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان گونه که جدول بالا نشان می‌دهد بین t محاسبه‌شده(1/89-t)و t استاندارد در سطح 0/50 تفاوت آماری معناداری وجود دارد. (به تصویر صفحه مراجعه شود) همان گونه که جدول بالا نشان می‌دهد میزان تأثیر رزمایش بر تخلیهء هیجانی‌ خواهران بسیجی بیش از برادران بسیجی است. 8-رابطهء تأثیر رزمایش با سلامت روانی و شجاعت اجتماعی برای آزمون این فرضیه که بین میزان سلامت روانی و شجاعت اجتماعی‌ شرکت‌کنندگان رزمایش با تأثیر رزمایش بر آنان(در سه مؤلفهء روحیه و انسجام و تخلیهء هیجانی)از آزمون آماری همبستگی اسپیرمن استفاده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.