Skip to main content
فهرست مقالات

رضامندی زناشویی و تعیین عوامل تأثیرگذار بر آن در شیراز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 56 تا 63)

کلیدواژه ها :

طلاق ،تفاهم ،جاذبه ،احترام متقابل ،زناشویی ،رضامندی ،سرمایه‌گذاری

کلید واژه های ماشینی : رضامندی زناشویی، طلاق، زنان، رضامندی زناشویی و تعیین عوامل، متقاضی طلاق، ازدواج، تفاهم، میانگین نمرات مقیاس‌های رضامندی زناشویی، سن، پرسشنامه

هدف: در این پژوهش عوامل مرتبط بر رضامندی زناشویی بررسی شده است. روش: 127 نفر متقاضی طلاق و 1670 نفر متأهل از جمعیت عادی و غیرمتقاضی طلاق، که سابقه اقدام به طلاق نداشتند، به کمک پرسشنامه رضامندی زناشویی که دارای چهار مقیاس جاذبه، تفاهم، نگرش و سرمایه‌گذاری است، بررسی شدند. یافته‌ها: این بررسی نشان داد که سال‌های تأهل و تحصیلات، میانگین سن در هنگام ازدواج و شمار فرزندان، در گروه متقاضی طلاق کمتر بود. در یک تحلیل چندمتغیری مهم‌ترین زمینه‌های ارتباطی مرتبط با رضامندی زناشویی عبارت بودند از: سرمایه گذاری، نگرش و تفاهم.نتیجه: رضامندی زناشویی در کسانی که در هنگام ازدواج دارای میزان تحصیلات و سن بالاتری بوده‌اند، بیشتر است. رضامندی در زوج‌هایی بیشتر است که بین آن‌ها احترام متقابل حکمفرماست، دارای مهارت‌های ارتباطی و تفاهم بیشتری با هم هستند. جاذبه به تنهایی کمتر از سرمایه گذاری، نگرش مثبت و تفاهم، در رضامندی زناشویی تأثیر دارد.

خلاصه ماشینی:

"در مجموع 2000 نفر (200 نفر متقاضی طلاق و1800 نفر غیر متقاضی طلاق یا سایرین) برای مصاحبه انتخاب شدند که از این تعداد 5/68% از متقاضیان طلاق (137 نفر) و 7/92% از گروه سایرین (1670 نفر) در مصاحبه شرکت کردند و گفتنی است که پرسشنامه‌های گردآوری شده از 10 تن از متقاضیان طلاق به دلیل نقص در اطلاعات ارائه‌شده از بررسی 1- Fowers 2- Montel3- Olson 4- Kyriacou5- Anglin 6- Taliaferro7- Amato 8- Booth9- Goode 10- Larsen11- Dlson کنار گذاشته شدند و داده‌های مربوط به 127 نفر تحلیل گردید. 1- Marital Satisfaction Inventory2- attraction 3-rapport4-attitude 5-investment6-Sinha 7- Mukerjee8-Anastasi 9-Nunnally10-Rogers 11- Kleinbaum جدول1- همبستگی بین مقیاس‌ها و کل پرسشنامه نمره کل جاذبه تفاهم نگرش سرمایه گذاری نمره کل 1 جاذبه 9/0 1 تفاهم 75/0 63/0 1 نگرش 93/0 8/0 71/0 1 سرمایه‌گذاری 79/0 61/0 52/0 75/0 1 برای آزمون تفاوت میانگین متغیرهای پیوسته از آزمونt استفاده شد. جدول5- قدرت ارتباط (نسبت بخت) هر یک از مقیاس‌ها در تعیین رضامندی زناشویی مقیاس نسبت‌بخت(OR)* حدوداطمینان(CI)** جاذبه کم 03/1 74/2-3/0 متوسط 85/0 2/1-36/0 مطلوب 1 0/1-0/1 تفاهم کم 8/2 70/6-1/1 متوسط 5/1 6/3-7/0 مطلوب 1 0/1-0/1 نگرش کم 1/3 8/8-1/1 متوسط 4/1 4/3-5/0 مطلوب 1 0/1-0/1 سرمایه‌گذاری کم 4/3 6/8-4/1 متوسط 9/1 8/4-8/0 مطلوب 1 0/1-0/1 سن ازدواج ــ 0/1-0/1 (( = Confidence Interval ( = Odds Ratio بحث شاید مهم‌ترین عاملی که باعث افزایش میزان طلاق در قرن بیستم شده است، کاهش نگرش‌های منفی نسبت به طلاق و پذیرش اجتماعی روز افزون رخداد آن باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.