Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و رویدادهای استرس زای زندگی با افسردگی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 49 تا 55)

کلیدواژه ها :

افسردگی ،استرس ،حمایت اجتماعی ،رویدادهای منفی زندگی

کلید واژه های ماشینی : افسردگی، استرس، حمایت اجتماعی، رویدادهای استرس‌زای زندگی، افسرده، رویدادهای منفی زندگی، ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده، افراد افسرده رویدادهای منفی، شدت افسردگی در افراد افسرده، مقایسه میانگین رویدادهای استرس‌‌زای تجربه‌شده

هدف: این‌ پژوهش‌ با هدف‌ بررسی‌ ارتباط‌ رویدادهای‌ منفی‌ زندگی‌ و سطح‌ حمایت‌ اجتماعی‌ ادراک‌شده با شدت‌ افسردگی‌ در افراد افسرده‌ و مقایسه‌ آنها با افراد غیرافسرده انجام شده‌ است‌.روش: آزمودنی‌های‌ پژوهش‌ را‌ 153 نفر (91 بیمار افسرده و 62 نفر غیر افسرده) تشکیل داده‌اند که‌ به‌کمک پرسش‌نامه‌های رفتارهای حمایت‌گرانه اجتماعی، فهرست رویدادهای زندگی و آزمون افسردگی بک مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند. داده‌های پژوهش به‌کمک آزمون آماری t و ضریب همبستگی تحلیل شده‌اند.یافته‌ها: این بررسی نشان‌ داد که‌ بین‌ رویدادهای‌ منفی‌ زندگی‌ و افسردگی، همبستگی مثبت‌ و بین حمایت اجتماعی ادراک‌شده و افسردگی، همبستگی منفی در هر دو گروه‌ (افسرده‌ و غیرافسرده) وجود دارد. هم‌چنین‌ مقایسه‌ میانگین‌ رویدادهای‌ استرس‌‌زای‌ تجربه‌شده‌ در دو گروه نشان‌ داد که‌ افراد افسرده‌ رویدادهای‌ منفی‌ بیشتری‌ را تجربه‌ کرده‌اند. افزون‌ برآن‌، میانگین‌ حمایت‌ اجتماعی‌ ادراک‌شده نیز در افراد افسرده‌ به‌طور معنی‌داری‌ پائین‌تر از افراد غیرافسرده بوده‌ است‌. نتیجه: به‌طورکلی‌ نتایج‌ پژوهش نشان‌دهندة تاثیر‌ رویدادهای‌ منفی‌ زندگی‌ در بروز یا تشدید افسردگی‌ و نقش‌ تعدیل‌‌کننده‌ حمایت‌ اجتماعی‌ در بروز یا تشدید آن‌ است‌.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.