Skip to main content
فهرست مقالات

وضعیت رفتاری کودکان و سلامت روانی والدین در خانواده های چند همسری

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (8 صفحه - از 60 تا 67)

کلیدواژه ها : بلوچستان ،سلامت روانی ،چند همسری ،اختلال‌های رفتاری کودکان

کلید واژه های ماشینی : سلامت روانی ،خانواده‌های ،همسر ،کودکان ،خانواده‌های چندهمسر ،وضعیت رفتاری کودکان و سلامت ،زنان ،نمره‌های ،زنان خانواده‌های چندهمسر ،پرسش‌نامه ،کودکان و سلامت روانی ،خانواده‌های تک‌همسر ،ــ ،سن ،GHQ ،سلامت روانی تفاوت معنی‌داری ،نمره‌های راتر کودکان ،سلامت روانی زنان ،نوجوانان پسر خانواده‌های تک‌همسر ،ــ ــ ،کودکان خانواده‌های تک‌همسر و چندهمسر ،مردان ،کودکان خانواده چندهمسر و تک‌همسر ،مردان خانواده‌های تک همسر ،زنان خانواده‌های تک همسر ،خانواده‌های چندهمسر و تک‌همسر ،سلامت روانی والدین ،مادران خانواده‌‌های تک‌همسر و چندهمسر ،زن ــ ــ ــ ،سلامت روانی پدران و مادران

یافته‌ها: این بررسی نشان داد که نمره‌های راتر کودکان، در هیچ‌یک از متغیرهای نوع خانواده: جنس، سن، سن پدر و جمعیت فرزندان خانواده در دو گروه تفاوت معنی‌داری ندارد. مقایسه نمره‌های دو پرسش‌نامه یادشده در خانواده‌های تک همسر و چندهمسر نشان داد که زنان خانواده های چند همسر در حد معنی‌داری از سلامت روانی کمتری نسبت به شوهران خود و همچنین نسبت به زنان و مردان خانواده های تک همسر برخوردارند. مردان خانواده‌های تک همسر، چندهمسر و هم‌چنین زنان خانواده‌های تک همسر از نظر سلامت روانی تفاوت معنی‌داری با هم نداشتند. نتیجه: سلامت روانی زنان خانواده‌های چندهمسر پایین‌تر از سلامت روانی زنان خانواده‌های تک همسر است.

خلاصه ماشینی:

"هدف از این پژوهش، مقایسه وضعیت سلامت روانی در خانواده‌های چندهمسر و تک‌همسر بود، 1- Oyefeso 2- Adegoke3- Owuamonam 4- self-concept5- Cherian 6- Ghubash7- Hamedi 8- Bebbington9- Chaleby فرضیه نخست پژوهش آن بود که وضعیت سلامت روان پدران و مادران در خانواده های چند همسرو تک‌همسر دارای تفاوت معنی‌دار هستند. نمره‌های پرسش‌نامه 24-GHQ و پرسش‌نامه بیماریابی داویدیان به‌عنوان شاخصی برای مقایسه میزان سلامت روانی پدران و مادران در دو گروه خانواده‌های چندهمسر و تک‌همسر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند (جدول3). S. درون گروهی 231 02/49245 41/153 ــ 45/14557 35/45 ــ کل 324 02/54009 ــ ــ 11/16088 ــ ــ *p<01/0 جدول5- خلاصه نتیجه حاصل از آزمون تعقیبی (شفه) برای مقایسه نمره‌های پرسش‌نامه 24GHQ- مردان و زنان در دو خانواده نوع خانواده چندهمسر تک همسر زن مرد زن مرد چندهمسر زن ــ 08/5* 24/4** 16/5* مرد ــ ــ 72/0 11/0 تک‌همسر زن ــ ــ ــ 83/0 مرد ــ ــ ــ *p<01/0 **p<05/0 بحث این بررسی نشان داد که وضعیت رفتاری کودکان و میزان سلامت روانی مردان در دو نوع خانواده تفاوتی ندارد و تنها زنان خانواده‌های چندهمسر نسبت به سایرین از میزان سلامت روانی پایین تری برخوردارند. برای نمونه اوامانام با اشاره به نظر مایند (1975، به نقل از اوامانام، 1987) یادآور شده است که از یک سو بدبینی شدیدی در مورد اثرات مربوط به حسادت و رقابت ناسالم بین برادران و خواهران ناتنی وجود دارد و از سوی دیگر زمینه‌هایی برای این باور وجود دارد که در خانواده های آفریقایی چندهمسر به علت گستردگی حجم خانواده، مهربانی و عطوفت، سلامت روانی بیشتری دیده می‌شود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.