Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه ی برتری جانبی مغز کودکان عقب مانده ی ذهنی با کودکان عادی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (9 صفحه - از 77 تا 85)

هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه‌ی برخی عوامل کارکردی نشان‌دهنده‌ی برتری جانبی مغز در دو گروه کودکان سالم و عقب مانده‌ی ذهنی با سن عقلی یکسان بوده است.روش: با بهره‌گیری از جدول ارزیابی رشد عصبی – مغزی دلاکاتو، عوامل کارکردی نشان‌دهنده‌ی برتری جانبی، شامل برتری جانبی بینایی، شنوایی، حرکات دست و حرکات پا در دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. آزمودنی‌های پژوهش را 30 نفر کودک عقب‌مانده‌ی ذهنی مشغول به آموزش در 3 مرکز آموزش و پرورش کودکان استثنایی شهرستان سبزوار با سن عقلی 72-60 ماه و 60 کودک عادی دوره‌ی آمادگی هشت مهدکودک وابسته به بهزیستی این شهرستان با سن عقلی یکسان، تشکیل دادند. تحلیل داده‌ها به‌کمک روش‌های آمار توصیفی، آزمون آماری خی‌دو و آزمون دقیق فیشر انجام شد.یافته‌‌ها: این بررسی تفاوت معنی‌داری در عوامل نشان‌دهنده‌ی برتری جانبی کارکردی مغز میان دو گروه کودکان یادشده نشان داد. نتیجه: برتری جانبی کارکردی مغز در کودکان عقب مانده ذهنی و کودکان عادی دارای روند متفاوتی می باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.