Skip to main content
فهرست مقالات

تبیین انواع علائم زیرمجموعه های افسردگی در اختلالات وسواسی - جبری، افسردگی اساسی، زخم های گوارشی و بهنجار پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (2 صفحه - از 145 تا 146)

کلید واژه های ماشینی : مجموعه‌های افسردگی در اختلالات وسواسی، زیرمجموعه‌های افسردگی در اختلالات وسواسی، گوارشی، تبیین انواع علائم زیرمجموعه‌های افسردگی، اختلال افسردگى اساسى، بهنجار، اختلال افسردگى اساسى بالاترین، گروه افسردگى اساسى بالاترین، زخم‌هاى گوارشى و گروه بهنجار، افسردگى اساسى بالاترین شدت، درمان، انواع علائم زیر مجموعه‌های افسردگی، زخم‌های گوارشی و بهنجار، شدت افسردگى در میان گروه‌هاى، میانگین، علائم زیرمجموعه‌های افسردگی در اختلالات، افسردگی اساسی، گروه بهنجار، زخم‌هاى گوارشى، استعاره‌ای، روانشناسی بالینی، انواع زیر گروه‌های افسردگی، شدت، گروه‌هاى مورد بررسى زیر مجموعه، روانشناسی بالینیانستیتو روانپزشکی تهران، درجه کارشناسی‌ارشد روانشناسی بالینیانستیتو روانپزشکی، زخم‌های گوارشی و بهنجارایان‌نامه، جبرى، مقیاس، زیر مجموعه

خلاصه ماشینی: "میزانیادآوری محتوای جلسات درمان توسط مراجعاناین پژوهش از نوع بررسی‌های مقطعی-پس‌نگر وبا هدف تعیین انواع زیر گروه‌های افسردگی(افسردگیذهنی،کندی روانی-حرکتی،عملکرد بدنی،کندیذهنی و در خود فرورفتگی)چهار گروه افراد دچاراختلال‌های وسواسی-اجباری،افسردگی اساسی،زخم‌های گوارشی و بهنجار انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد که تفاوت معنی‌داری در هریک از زیر مجموعه‌های افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال‌های وسواسی-جبری،افسردگی اساسی،زخم‌های گوارشی و گروه بهنجار وجود دارد. در میان گروه‌های مورد بررسی زیر مجموعه کندی روانی-حرکتی در اختلال افسردگی اساسی بالاترین شدت را دارا بود(میانگین 8/03). زیر مجموعه عملکرد فیزیکی در گروه دارای اختلال افسردگی اساسی دارای بیشترین شدت (میانگین 7/7)و پس از آن به ترتیب در گروه‌های وسواسی-جبری(میانگین 6/1)،زخم‌های گوارشی (میانگین 4/9)و گروه بهنجار(میانگین 3/6)دیده شد. هم‌چنین یافته‌های پژوهش نشان‌دهنده‌ی شدت بالای در خود فرورفتگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی(میانگین 9/13)و سپس به ترتیب در اختلال‌های وسواسی-جبری (میانگین 6/67)،زخم‌های گوارشی(میانگین 4/2)و گروه بهنجار(میانگین 2/1)دیده شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.