Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مکانیزم بازداری نهفته در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، پیش و پس از درمان دارویی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1384 - شماره 40 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (7 صفحه - از 24 تا 30)

کلیدواژه ها : يادگيري ،بازداري نهفته ،اسكيزوفرنيا

کلید واژه های ماشینی : اسکیزوفرنیا ،بازداری نهفته ،بیمار ،بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیا ،دارو ،مقایسه مکانیزم بازداری نهفته ،مکانیزم بازداری نهفته در بیمار ،هفته ،اسکیزوفرنیای حاد و بیمار مبتلا ،مقایسه بازداری نهفته در بیمار ،اسکیزوفرنیای حاد ،شمار خطا در بیمار مبتلا ،بازداری نهفته در گروه بیمار ،حاد ،مقایسه ،خطا ،بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای ،علامت ،مغز ،یادگیری ،مصرف ،جنون ،رویاروی اولیه ،محرک ،هذیان ،هدف مقایسه بازداری نهفته ،گروه گواه ،بررسی شمار خطا در یادگیری ،پدیده بازداری نهفته با اسکیزوفرنیا ،پژوهش

مقدمه: این بررسی با هدف مقایسه‌ی بازداری نهفته در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد و بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا که علایم بیماری آنها با مصرف داروهای ضدپسیکوز کنترل گردیده، انجام شده است.مواد و روش‌کار: ‌بازداری نهفته‌ از راه محرک‌های بینایی و شنوایی در سه گروه سنجیده شد؛ گروه اول (30 نفر) بیمارانی که در دوره‌ی حاد پسیکوز بودند و هنوز داروی ضدپسیکوز دریافت نکرده بودند، گروه دوم (35 نفر) بیمارانی که با مصرف این داروها علایمشان کنترل شده بود و گروه سوم (31 نفر) افراد بهنجاری که سابقه‌ی اسکیزوفرنیا نداشتند. در این بررسی شمار خطا در یادگیری به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.یافته‌ها:‌ یافته‌ها نشان دادند که شمار خطا در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (چه آنهایی که در فاز حاد پسیکوز بودند و چه بیماران کنترل شده توسط دارو) به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه گواه بود. از سوی دیگر،‌ تأثیر مورد انتظار بازداری نهفته در گروه بیماران کنترل شده دیده نشد.نتیجه‌گیری: این پژوهش ارتباط پدیده‌ی بازداری نهفته با اسکیزوفرنیا را تأیید نکرد. به نظر می رسد که آشنا نبودن بیماران با روش‌های آزمایش، نقش مهمی دراین امر داشته باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.