Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه مکانیزم بازداری نهفته در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، پیش و پس از درمان دارویی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (7 صفحه - از 24 تا 30)

کلیدواژه ها :

یادگیری ،بازداری نهفته ،اسکیزوفرنیا

کلید واژه های ماشینی : اسکیزوفرنیا، بیماران، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا، بازداری نهفته، دارو، مقایسه‌ی مکانیزم بازداری نهفته، مکانیزم بازداری نهفته در بیماران، هفته، اسکیزوفرنیای حاد و بیماران مبتلا، مقایسه‌ی بازداری نهفته در بیماران

مقدمه: این بررسی با هدف مقایسه‌ی بازداری نهفته در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد و بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا که علایم بیماری آنها با مصرف داروهای ضدپسیکوز کنترل گردیده، انجام شده است.مواد و روش‌کار: ‌بازداری نهفته‌ از راه محرک‌های بینایی و شنوایی در سه گروه سنجیده شد؛ گروه اول (30 نفر) بیمارانی که در دوره‌ی حاد پسیکوز بودند و هنوز داروی ضدپسیکوز دریافت نکرده بودند، گروه دوم (35 نفر) بیمارانی که با مصرف این داروها علایمشان کنترل شده بود و گروه سوم (31 نفر) افراد بهنجاری که سابقه‌ی اسکیزوفرنیا نداشتند. در این بررسی شمار خطا در یادگیری به‌عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد.یافته‌ها:‌ یافته‌ها نشان دادند که شمار خطا در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا (چه آنهایی که در فاز حاد پسیکوز بودند و چه بیماران کنترل شده توسط دارو) به‌طور معنی‌داری بیشتر از گروه گواه بود. از سوی دیگر،‌ تأثیر مورد انتظار بازداری نهفته در گروه بیماران کنترل شده دیده نشد.نتیجه‌گیری: این پژوهش ارتباط پدیده‌ی بازداری نهفته با اسکیزوفرنیا را تأیید نکرد. به نظر می رسد که آشنا نبودن بیماران با روش‌های آزمایش، نقش مهمی دراین امر داشته باشد.

خلاصه ماشینی:

"پژوهشگرانی مانند فلدون و وینر (1991) و واربرتون18 و جوزف19 (1994) با ایجاد جنون مصنوعی در موش (به‌کمک تزریق آمفتامین) پدیده‌ی بازداری نهفته را مورد سنجش قرار داده و گزارش کرده‌اند که بازداری نهفته در این حالت بسیار ضعیف 1- limbic system 2- basal ganglia3- prefrontal cortex 4- subcortical5- Buchanan 6- Carpenter 7- Gray 8- Lubow 9- limbic forebrain 10- subiculum 11- nucleus accumbens 12- mesolimbic 13- Cick 14- reticular 15- GABA 16- Feldon 17- Weiner 18- Warburton 19- Joseph می‌شود، یعنی شمار خطا در یادگیری تداعی‌گر، بسیار کمتر از گروه گواه می‌گردد. گفتنی است بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا که علایم منفی در آنها مسلط بود و بیمارانی که در بستری اخیر درمان با شوک الکتریکی دریافت کرده بودند، وارد 1- Bertolino 2- Nawroz3- Baruch 4- Hemsley 5- Pilowsky 6- Urca بررسی نشدند. S. اسکیزوفرنیای پایدار شده بدون رویارویی اولیه 6 67/21 38/14 نمودار1- میانگین شمار خطا در گروه بهنجار (1)، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیای حاد که دارو دریافت نکرده بودند (2) و بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا که در اثر مصرف دارو به حالت پایدار رسیده بودند (3) بحث همان‌گونه که بیان شد این بررسی در پاسخ به فرضیه‌های زیر انجام شد: الف) "بازداری نهفته" در فاز حاد اسکیزوفرنیا (پیش از اثربخشی داورهای ضدپسیکوز) نسبت به افراد طبیعی، ضعیف‌تر می‌گردد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.