Skip to main content
فهرست مقالات

نگرش دینی و سلامت عمومی و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (11 صفحه - از 89 تا 99)

کلیدواژه ها : : نگرش دینی ،سلامت عمومی ،شکیبایی

کلید واژه های ماشینی : نگرش دینی و سلامت عمومی ،دینی ،سلامت عمومی و شکیبایی ،سلامت عمومی ،دانشجویان ،ضریب همبستگی ،شکیبایی در دانشجویان دانشگاه ،نگرش دینی ،پژوهش ،پرسش‌نامه ،روانی ،بررسی رابطه‌ی نگرش دینی ،اختلال در سلامت عمومی ،رابطه‌ی نگرش دینی با سلامت ،دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی ،متغیر ،دانشگاه آزاد اسلامی اهواز ،ضریب همبستگی پیرسون ،رابطه‌ی ،نمره‌ی ،سلامت روانی ،بعد مناسکی ،کل سلامت عمومی شکیبایی ،همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی ،اختلالهای روانی ،معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ،سلامت عمومی رابطه‌ی منفی ،متغیر سلامت عمومی ،شکیبایی دانشجویان ،روش

مقدمه: هدف این پژوهش، بررسی رابطه‌ی نگرش دینی با سلامت عمومی و شکیبایی دانشجویان بود. مواد و روش‌کار: این بررس از نوع توصیفی است. آزمودنی‌های پژوهش 400 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال تحصیلی 81-1380 بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند. برای گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه‌های سنجه‌ی دینداری، سلامت عمومی (GHQ) و شکیبایی به‌کار گرفته شد. برای تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و ضریب همبستگی چندگانه بهره گرفته شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان دادند که نگرش دینی با اختلال در سلامت عمومی رابطه‌ی منفی و با شکیبایی رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار دارد. هم‌چنین ضریب رگرسیون نشان داد که از میان چهار بعد متغیر دینداری، بعد اعتقادی و بعد مناسکی بهترین پیش‌بینی کننده‌ها برای سلامت عمومی می‌باشند و بعد مناسکی بهترین پیش‌بینی کننده برای شکیبایی است.نتیجه‌گیری: بین نگرش دینی و سلامت عمومی و شکیبایی رابطه‌ی معنی‌دار وجود دارد.

خلاصه ماشینی:

"نگرش دینی و سلامت عمومی و شکیبایی در دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی اهواز طیبه شریفی*، دکتر مهناز مهرابی‌زاده هنرمند**، دکتر حسین شکرکن*** چکیده کلیدواژه مقدمه از سال‌های پایانی سده‌ی نوزدهم، دین به‌عنوان یک موضوع مهم مورد توجه رشته‌های علوم اجتماعی و تا اندازه‌ای روانشناسی قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی نگرش دینی (به‌عنوان متغیر پیش‌بین) با سلامت عمومی و شکیبایی (به‌عنوان متغیرهای ملاک) در دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز بوده است. 1- James 2- Jung3- Fromm 4- Pargament 5- Newman 6- Bergin 7- Masters 8- Richards 9- Brown 10- Ndubuis 11- Gray 12- Williams 13- Larson 14- Bucker 15- Poulson 16- Eppler 17- Satterwhite 18- Wuensch 19- Bass 20- Koening21- Bankston 22- Zhou23- Kark 24- Carmel 25- Sinnreich 26- Golberger 27- Friedlander 2. بنابراین، فرضیه‌ی نخست پژوهش حاضر مورد تأیید قرار گرفت، یعنی بین نگرش دینی و اختلال در سلامت عمومی دانشجویان رابطه‌ی منفی وجود دارد. یافته‌های به‌دست آمده از آزمون فرضیه های 3 و4 مبنی بر وجود رابطه‌ی چندگانه بین چهار بعد اعتقادی، عاطفی، پیامدی و مناسکی دین با اختلال در سلامت عمومی و شکیبایی در جدول‌های 3 و 4 ارایه شده‌اند. 1- multivariate regression بحث بر پایه‌ی یافته‌های این بررسی می‌توان گفت بین نگرش دینی دانشجویان با اختلال در سلامت عمومی آنها رابطه‌ی منفی و معنی‌داری وجود دارد. یافته‌های پژوهش حاضر مبنی بر وجود رابطه‌ی مثبت بین نگرش دینی و شکیبایی، گویای آن است که هرچه فرد از درجه‌ی ایمان بالاتری برخوردار باشد، در رویارویی با سختی‌ها و رویدادهای فشارزا احتمالا خویشتنداری و شکیبایی بیشتری از خود نشان می‌دهد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.