Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه کارایی و اثربخشی شناخت درمانی بک با شناخت درمانی تیزدل در درمان افسرده خویی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (14 صفحه - از 150 تا 163)

کلیدواژه ها :

افسرده‌خویی ،شناخت‌درمانی بک ،شناخت‌درمانی تیزدل

کلید واژه های ماشینی : درمان، شناخت‌درمانی تیزدل در درمان افسرده‌خویی، شناخت‌درمانی بک و شناخت‌درمانی تیزدل، افسردگی، شناخت‌درمانی تیزدل، شناخت‌درمانی، شناخت‌درمانی بک، شناخت‌درمانی بک با شناخت‌درمانی تیزدل، درمانی تیزدل، شناخت

مقدمه: هدف پژوهش حاضر مقایسه کارایی و اثربخشی شناخت‌درمانی بک با شناخت‌درمانی تیزدل در درمان افسرده‌خویی بود.مواد و روش‌کار: بدین منظور شش آزمودنی (دو مرد و چهار زن) به شیوه‌ی نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شده و به‌تصادف در دو گروه جای داده شدند و هر گروه با یکی از دو روش یادشده تحت درمان قرار گرفتند. بررسی حاضر به روش طرح آزمایشی تک‌موردی و از نوع خط پایه‌ی چندگانه انجام شد. آزمودنی‌ها درمرحله‌ی پیش از درمان ( خط پایه) و در طی جلسه‌های چهارم و هشتم و پس از درمان (جلسه دوازدهم) و مرحله‌ی پیگیری (دو ماه پس از درمان) پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک و مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس را تکمیل کردند. هم‌چنین در مرحله‌ی پیش از درمان (خط پایه) و پس از درمان (جلسه دوازدهم) مقیاس نگرش های ناکارآمد و مقیاس کنترل درونی- بیرونی توسط آزمودنی‌ها تکمیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که هر دو روش درمان (شناخت‌درمانی بک و شناخت‌درمانی تیزدل) در کاهش علایم افسرده‌خویی مؤثر بوده و این کارایی و اثربخشی در مورد روش دوم بارزتر بوده است.نتیجه‌گیری: شناخت‌درمانی تیزدل در درمان افسرده‌خویی، می‌تواند مؤثرتر از شناخت‌درمانی بک باشد.

خلاصه ماشینی:

"برای اجرای شناخت‌درمانی بک، برای آزمودنی اول دو هفته خط پایه تشکیل شد و در مرحله‌ی خط پایه 1- First 2- Spitzer 3- Gibbon 4- Williams 5- Segal 6- Tran7- Smith 8- Blackburn 9- Davidson 10- mindfulness- based cognitive therapy پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک (BDI)، مقیاس افسردگی، اضطراب، استرس (DASS)، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد (DAS)، و مقیاس کنترل درونی- بیرونی توسط آزمودنی‌ها تکمیل گردید. نمرات پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک، مقیاس نگرش‌های ناکارآمد و مقیاس کنترل درونی- بیرونی در جدول 2 ارایه شده است: در ارتباط با نمرات افسردگی یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آزمودنی‌های الف، ب و ج که با شناخت‌درمانی تیزدل مورد درمان قرار گرفته بودند نسبت به آزمودنی‌های د، هـ و و به بهبودی کلی بیشتری دست یافتند (33/89% در برابر 33/55%). اینگرام1، هیس2 و اسکات3 (2000) برای ارزیابی کارایی درمان‌های روانشناختی شش متغیر وابسته را یادآور شده‌اند که هر کدام از آنها در ارتباط با پژوهش حاضر مورد بحث قرار خواهند گرفت: 1- اندازه تغییر4 (میزان کاهش در علایمی که آماج اصلی درمان به‌شمار می‌روند): لام5 (1998) بر این باور است که نگرش‌های ناکارآمد مراجعان پیش‌بینی‌کننده‌ی مهمی در پاسخ به شناخت‌درمانی افسردگی به شمار می‌رود."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.