Skip to main content
فهرست مقالات

تغییرپذیری خلق در شرایط آب و هوایی و فصل های مختلف سال در جمعیت بهنجار

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 41 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (10 صفحه - از 194 تا 203)

کلیدواژه ها : آب و هوا ،تغييرپذيري خلق ،اختلال خلقي فصلي

کلید واژه های ماشینی : آب و هوا ،وضعیت آب و هوا ،برانگیختگی عصبی برانگیختگی نیروافزا خوشکامی ،افسردگی برانگیختگی عصبی برانگیختگی نیروافزا ،افسردگی ،هوایی ،اضطراب افسردگی برانگیختگی عصبی برانگیختگی ،خلق ،اضطراب ،پاییز ،بهار ،وضعیت ،برانگیختگی ،تابستان ،بارانی ،زمستان ،تغییر ،تغییرپذیری خلق در شرط آب ،وضعیت باران بهاری احساس خوشکامی ،وضعیت باران بهاری ،وضعیت باران بهاری و برفی ،وضعیت باران ،باران بهاری ،وضعیت آفتابی و باران پاییزی ،عصبی ،متغیر خلق برانگیختگی نیروافزا ،وضعیت بارانی ،برانگیختگی نیروافزا خوشکامی فصل ،برانگیختگی نیروافزا خوشکامی وضعیت ،برانگیختگی نیروافزا

مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تغییرات آب و هوایی و فصلی در خلق جمعیت عمومی شهر تهران بوده است. مواد و روش‌کار: 115 آزمودنی در فصل‌های چهارگانه‌ی سال و نیز در وضعیت‌های آب و هوایی مختلف، فهرست صفات خلقی، مقیاس اضطراب بک (BAI) و پرسش‌نامه‌ی افسردگی بک (BDI) را تکمیل کردند. برای تحلیل داده‌های پژوهش تحلیل واریانس چندمتغیره با مقیاس‌های تکرار شونده به‌کار برده شد.یافته‌ها: این بررسی نشان داد که الگوی تغییرات خلقی مثبت، به ترتیب روال کاهش، عبارت از بهار، زمستان، پاییز و تابستان بوده است. این روند برای تغییرات خلقی منفی به‌صورت وارونه بود: تابستان، پاییز، زمستان و بهار. از نظر وضعیت آب و هوایی، باران بهاری همراه با افزایش خلق مثبت و کاهش خلق منفی بود. در وضعیت بارانی، افراد مورد بررسی در این پژوهش از بهداشت روانی بهتری (نسبت به وضعیت‌های دیگر) برخوردار بودند. عوامل احتمالی دیگری که در این میان می‌توانند مؤثر به‌شمار روند، طرح شده‌اند. هیچ اثر اصلی یا تعاملی برای عامل جنسیت دیده نشد.نتیجه‌گیری: فصل‌های سال و وضعیت آب و هوا در تغییرات خلقی نقش دارند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.