Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه مصرف سیگار در افراد سیگاری با مصرف سیگار در والدین و دوستان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (4 صفحه - از 342 تا 345)

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط میان مصرف سیگار و داشتن والدین سیگاری، هم‌چنین تعیین نسبت والدین سیگاری به غیرسیگاری در هر یک از دو گروه مصرف‌کننده و غیرمصرف‌کننده سیگار انجام گردید. مواد و روش کار: در یک پژوهش مقطعی- توصیفی و موردی- شاهدی، 400 نفر (257 مرد، 143 زن) از ساکنان فاز شش شهرک قدس تهران که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- تصادفی انتخاب شدند در دو گروه مساوی سیگاری و غیر سیگاری جای داده شده، مورد بررسی قرار گرفتند. داده‌ها به‌کمک یک پرسش‌نامه ویژگی‌های جمعیت شناختی و اطلاعات و مصاحبه حضوری گردآوری شد و با بهره‌گیری از روش‌های آماری تحلیل گردید. یافته‌ها: این بررسی میانگین سنی گروه سیگاری و غیر سیگاری را به ترتیب 7/30 سال (انحراف معیار 8/9) و 4/29 سال (انحراف معیار 8/9) نشان داد. آزمون خی دو ارتباط میان جنسیت و مصرف سیگار را معنی‌دار نشان داد. 5/55% افراد گروه سیگاری دارای والدین سیگاری بودند. آزمون خی‌دو ارتباط میان مصرف سیگار و داشتن والدین سیگاری را معنی‌دار نشان داد. نتیجه‌گیری: سیگاری بودن پدر و مادر و دوستان می‌تواند با گرایش جوانان به کشیدن سیگار در ارتباط باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.