Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط تظاهرات بالینی با ویژگی های جمعیت شناختی در بیماران فاز مانیای اختلال دو قطبی I

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 43 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (6 صفحه - از 407 تا 412)

کلیدواژه ها : مانيا ،اشكال باليني ،ويژگي‌هاي جمعيت‌شناختي ،تظاهرات باليني

کلید واژه های ماشینی : بیمار فاز مانیای اختلال ،بیمار ،مانیا ،اختلال دوقطبی ،بیمار فاز مانیای اختلال دوقطبی ،اختلال ،فاز مانیا با ویژگی جمعیت‌شناختی ،نمرة GAF بیمار ،شمار روز بستری بیمارستانی ،شمار روز بستری ،ارتباط تظاهرات بالینی با ویژگی ،فاز مانیا ،میانگین روز بستری بیمارستانی ،بیمارستان ،بررسی ارتباط تظاهرات بالینی اختلال ،زن ،مانیای ،روز بستری بیمارستانی ،مانیای اختلال دوقطبی ،بیماری ،اختلال دوقطبی I ،روز بستری بیمارستانی زن ،مرد ،بررسی شمار روز بستری ،بستری بیمار ،مانیای اختلال دو ،میانگین روز بستری ،ویژگی جمعیت‌شناختی ،تظاهرات بالینی اختلال دوقطبی ،پژوهش

مقدمه: نظر به اهمیت ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و بالینی بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی، در پیش‌آگهی و سیر این اختلال، پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط تظاهرات بالینی اختلال دوقطبی I در فاز مانیا با ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و برخی ویژگی‌های همه‌گیرشناختی انجام شد. مواد و روش‌کار: در این پژوهش یکصد بیمار (65 مرد، 35 زن) بستری مبتلا به دورة مانیا، به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای تشخیص، مصاحبة بالینی بر پایه ملاک‌های تشخیصی DSM-IV-TR به‌کار برده شد. شدت بیماری بر پایة طول مدت بستری و نمرة مقیاس ارزیابی عملکرد کلی (GAF) تعیین گردید. داده‌ها به کمک روش‌های آماری توصیفی، آزمون آماری تحلیل واریانس و آزمون t تحلیل شدند. یافته‌ها: این بررسی شمار روزهای بستری در زنان (میانگین 7/44 روز) را بیشتر از مردان (میانگین 5/33 روز) نشان داد. هم‌چنین بین نمرة GAF‌ بیماران و شمار روزهای بستری همبستگی معکوس دیده شد.نتیجه‌گیری: میانگین روزهای بستری بیمارستانی زنان مبتلا به اختلال مانیک بیشتر از مردان بود. هر اندازه نمرة GAF بیماران در هنگام بستری‌شدن کمتر باشد، شمار روزهای بستری بیمارستانی آنها بیشتر خواهد بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.