Skip to main content
فهرست مقالات

مقایسه افسردگی و شاخص های رضایتمندی در خانواده های دارای فرد فوت شده مرگ مغزی در دو گروه اهدا کننده و غیر اهداکننده اعضا

نویسنده: ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 43 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (6 صفحه - از 413 تا 418)

کلیدواژه ها : اهداي عضو ،مرگ مغزي ،افسردگي ،سوگواري ،خانواده

کلید واژه های ماشینی : مرگ مغزی ،فرد فوت‌شده مرگ مغزی ،اهداکننده ،افسردگی ،فرد خانواده غیر اهداکننده افسردگی ،خانواده ،بستگان ،فوت ،خانواده غیر اهداکننده ،رضایت ،سوگواری بستگان فوت‌شده مرگ مغزی ،اهداکننده عضو ،بستگان فوت‌شده مرگ مغزی تأثیر ،اهدا عضو ،غیر اهداکننده ،رضایت اهدا عضو مرگ مغزی ،گروه بستگان فرد دچار مرگ ،اهدا کننده و غیر اهداکننده ،خانواده اهداکننده ،فرد فوت‌شده ،گروه اهداکننده و غیراهداکننده عضو ،اهداکننده و غیراهداکننده عضو ،عضو ،کننده و غیر اهداکننده عضو ،فرد خانواده اهداکننده ،بیمارستان ،بیمار ،میزان افسردگی ،گروه اهدا کننده و غیر ،میزان افسردگی والد اهداکننده

مقدمه: زنده‌بودن شماری از اعضای بدن فرد فوت‌شده به‌دلیل مرگ مغزی، شاید خانواده وی را در پذیرش فوت و گذار از مرحله انکار سوگ دچار مشکل نماید. از این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه افسردگی در دو گروه بستگان افراد دچار مرگ مغزی (اهداکننده و غیراهداکننده اعضا) و شاخص‌های رضایت‌مندی آنها از نظام درمانی انجام شد.مواد و روش‌کار: این پژوهش از نوع توصیفی– مقطعی است، آزمودنی‌ها، بستگان درجه اول افراد فوت شده مرگ مغزی بودند. 54 نفر از 27 خانواده اهداکننده و 104 نفر از 58 خانواده غیر اهداکننده به روش نمونه‌گیری در دسترس در پژوهش شرکت کردند. این افراد یکی از بستگان درجه اول خود را طی سال‌های 1380 و 1381 در استان تهران، به دنبال مرگ مغزی از دست داده بودند. برای گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه افسردگی بک به‌کار برده شد. داده‌ها به‌کمک روش های آمار توصیفی تحلیل گردیدند. یافته‌ها: در 4/20% افراد خانواده‌های اهداکننده و 3/17% افراد خانواده‌های غیر اهداکننده افسردگی دیده شد اما تفاوت این دو از نظر آماری معنی‌دار نبود. مقایسه میزان افسردگی والدین اهداکننده و والدین غیراهداکننده هم‌چنین همسران و فرزندان دو گروه تفاوت معنی‌دار نشان نداد، لیکن بستگان اهداکننده، پدیده اهدای اعضا را در کاهش غم از دست دادن متوفی در 66% موارد کاملا و در 32% موارد تا اندازه‌ای مؤثر می‌دانند.نتیجه‌گیری: اهداکنندگی بر میزان افسردگی بعدی و سیر سوگواری بستگان فوت‌شدگان مرگ مغزی تأثیری ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.