Skip to main content
فهرست مقالات

همه گیر شناسی اختلال بیش فعالی با کمبود توجه و اختلال سلوک در دانش آموزان دبستانی شهر سیرجان

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 43 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (7 صفحه - از 419 تا 425)

کلیدواژه ها : اختلال سلوک ،اﻳﺮان ،همه‌گيرشناسي ،اختلال بيش‌فعالي با کمبود توجه ،پرسش‌نامه راتر

کلید واژه های ماشینی : اختلال بیش‌فعال با کمبود توجه ،اختلال سلوک ،اختلال ،اختلال سلوک در دانش‌آموز دبستان ،پرسش‌نامه والد راتر میزان اختلال ،والد راتر میزان اختلال سلوک ،کمبود توجه و اختلال سلوک ،میزان شیوع اختلال بیش‌فعال ،بیش‌فعال ،پرسش‌نامه ،اختلال بیش‌فعال و اختلال سلوک ،دختر ،دانش‌آموز دبستان شهر سیرجان ،آموزگار ،اختلال سلوک در کودک دبستان ،شیوع ،شیوع اختلال بیش‌فعال با کمبود ،پرسش‌نامه آموزگار میزان اختلال سلوک ،میزان شیوع ،کودک ،پرسش‌نامه آموزگار و پرسش‌نامه والد ،دانش‌آموز ،شهر ،میزان اختلال سلوک ،پرسش‌نامه آموزگار ،اختلال هیجانی ،میزان شیوع اختلال سلوک ،میزان شیوع اختلال ،ADHD ،به‌کمک پرسش‌نامه راتر

مقدمه: نظر به پیامدهای زیانبار بیش‌فعالی در زندگی اجتماعی و فردی، این پژوهش با هدف همه‌گیرشناسی اختلال بیش‌فعالی و اختلال سلوک در کودکان دبستانی 7 تا 11 ساله شهرستان سیرجان انجام شد.مواد و روش‌کار: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی و جامعه پژوهش، دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهر سیرجان در سال تحصیلی 79-1378بودند. آزمودنی‌ها را 322 پسر و 334 دختر تشکیل دادند. نمونه‌گیری به‌روش خوشه‌ای- تصادفی انجام شد. داده‌ها به‌کمک پرسش‌نامه راتر گردآوری و به‌کمک آزمون آماری2(، تحلیل واریانس و آزمون t تحلیل شدند.یافته‌ها: اختلال بیش‌فعالی با کمبود توجه در هر دو پرسش‌نامه آموزگار و پرسش‌نامه والدین در پسران 6/8% و در دختران 78/7% بود. پرسش‌نامه والدین راتر میزان اختلال سلوک را در دختران 7/8% و در پسران 1/13% نشان داد. تفاوت میزان شیوع در دو جنس از نظر آماری معنی‌دار بود. نتایج به‌دست آمده از پرسش‌نامه آموزگار نیز میزان اختلال سلوک را در دختران 5/19% و در پسران 3/29% نشان داد.نتیجه‌گیری: به‌طور کلی میزان شیوع اختلال بیش‌فعالی با کمبود توجه و اختلال سلوک در دانش‌آموزان دبستانی مورد بررسی بالاست و با یافته‌های سایر بررسی‌ها هم‌سویی دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.