Skip to main content
فهرست مقالات

نرم نشانه های عصبی در زندانیان مرد

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛ ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 43 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (9 صفحه - از 426 تا 434)

کلیدواژه ها : نرم‌نشانه‌هاي عصبي ،زنداني ،جرم ،دست برتري

کلید واژه های ماشینی : زندانی ،جرم ،نشانه عصبی در زندانی مرد ،اختلال ،عصبی ،نمرة کل NSS ،NSS ،غیر‌زندانی ،اعتیاد ،مجرم ،نشانه ،اختلال مغزی ،مرد ،جرم خشن ،نمرة ،حرکتی ،بازتاب ،حرکت ،توالی اعمال حرکتی پیچیده ،جرم غیر خشن ،گروه غیر‌زندانی ،نرم نشانه عصبی ،تمامیت حسی ،مرد غیر‌زندانی ،اعدام ،فرد غیر‌زندانی ،محکوم‌به اعدام غیر محکوم‌به اعدام ،نمرة توالی اعمال حرکتی ،نمرة بازتاب فرونتال در مجرم ،آزمون

مقدمه: نظر به اهمیت رابطه اختلال‌های رفتاری با اختلال‌های مغزی در این بررسی فراوانی نرم‌نشانه‌های عصبی (NSS) و حوزه‌های گوناگون آن در مردان زندانی و گروهی از مردان غیر‌زندانی مقایسه شده است.مواد و روش‌کار: در یک بررسی مقطعی- توصیفی 351 مرد زندانی (شامل 54 مورد جرایم مالی، 74 مورد جرایم خشن، 71 مورد جرایم غیر خشن، 72 مورد جرایم مربوط به اعتیاد و 80 مورد جرایم منکراتی) به‌تصادف انتخاب شده، به‌کمک پرسش‌نامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و مقیاس ارزیابی عصبی با 80 نفر مرد غیر‌زندانی از نظر نرم نشانه‌های عصبی مقایسه شدند.یافته‌ها: نمرة کل NSS در گروه زندانی بیشتر از گروه غیر‌زندانی بود. این تفاوت بیشتر در زیرمقیاس‌های تمامیت حسی، حرکات چشم و بازتاب گلابلا دیده شد. زیرگروه‌های غیر خشن، اعتیاد و مالی بیشترین، و زیرگروه خشن کمترین تفاوت را با گروه غیر‌زندانی داشتند. نتیجه‌گیری: نمی‌توان انتظار الگوی ثابتی از رابطه NSS و نوع جرم در جوامع مختلف داشت.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.