Skip to main content
فهرست مقالات

عوامل ایجاد کننده استرس در مدیران مراکز درمانی شهر تهران

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1384 - شماره 43 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (6 صفحه - از 449 تا 454)

کلیدواژه ها : استرس ،مديران مراكز درماني ،سلامت جامعه

کلید واژه های ماشینی : استرس ،مدیر مرکز درمانی ،مدیر ،مدیر مرکز درمانی شهر تهران ،درمانی ،مدیر مرکز درمانی کمبود بودجه ،مدیر مرکز درمانی دولتی ،عامل ایجاد کننده استرس ،محیط کار مدیر مرکز درمانی ،عامل استرس‌زا ،ایجاد کننده استرس در مدیر ،مدیر مرکز درمانی مورد بررسی ،بررسی عامل استرس‌زا در مدیر ،عامل کمبود بودجه و امکانات ،عامل استرس ،عامل ،کارکنان ،کمبود بودجه مرکز درمانی ،بررسی کمبود بودجه مرکز درمانی ،کمبود ،پرسش‌نامه ،بودجه ،پرسش ،فشار عصبی و روانی ،امکانات و تجهیزات ،عامل استرس‌زا شخصی ،محیط کار ،کننده استرس ،محیط ،هدف بررسی عامل استرس‌زا

مقدمه: به‌دلیل آثار زیانبار استرس ناشی از کار در مدیران مراکز بهداشتی- درمانی، این پژوهش با هدف بررسی عوامل استرس‌زا در مدیران مراکز درمانی دولتی شهر تهران انجام شده است.مواد و روش‌کار: این بررسی از نوع توصیفی- مقطعی بوده و با کمک پرسش‌نامه لوتانز انجام شده است. آزمودنی‌های پژوهش 92 مدیر مراکز درمانی دولتی در تهران بودند که دربرگیرندة همة مدیران مراکز یادشده که حاضر به تکمیل پرسش‌نامه شدند. داده‌های گردآوری شده به‌کمک روش‌های آماری توصیفی تحلیل گردیدند.یافته‌ها: عامل احساس مسئولیت بیش از حد از مهم‌ترین عوامل شخصی استرس‌زا، عامل مشکلات مربوط به گرانی، تورم و هزینه زندگی از مهم‌ترین عوامل خانوادگی ایجاد کننده استرس، عامل کمبود بودجه و امکانات و تجهیزات مرکز درمانی از مهم‌ترین عوامل شغلی و محیط کار استرس‌زا و عوامل آلودگی‌های زیست محیطی و ناآگاهی مراجعین نسبت به معیارهای اجتماعی، ‌فرهنگی و اقتصادی ‌از مهمترین عوامل اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی استرس‌زا در مدیران مراکز درمانی مورد بررسی بودند.نتیجه‌گیری: مهم‌ترین عوامل ایجاد کننده استرس در مدیران مراکز درمانی کمبود بودجه، امکانات و تجهیزات بود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.