Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی منابع افت انگیزشی دانشجویان دانشگاه از دیدگاه آنان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (8 صفحه - از 455 تا 462)

کلیدواژه ها :

بهداشت روان ،‫داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ،انگیزه ،صدمات انگیزشی

کلید واژه های ماشینی : انگیزشی، دانشجویان، منابع افت انگیزشی دانشجویان دانشگاه، بررسی منابع افت انگیزشی دانشجویان، پزشکی، صدمات انگیزشی در دانشجویان دانشگاه، صدمات انگیزشی، فیزیولوژیک، منابع صدمات انگیزشی در دانشجویان، روانی

مقدمه: این پژوهش برای بررسی مهم‌ترین منابع صدمات انگیزشی در دانشجویان دانشگاه انجام شده است. مواد و روش‌کار: 272 دانشجو (124 پسر و 148 دختر) 18 تا 25 ساله از دانشکده‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بررسی شدند. پرسش‌نامه به‌کار برده شده دربرگیرنده نمونه‌ای از چهار دسته عوامل انگیزشی شامل انگیزه‌های اولیه و ثانویه فیزیولوژیک، ‌انگیزه‌های رشد روانی- اجتماعی، انگیزه‌های معنوی و انگیزه‌های مبتنی بر نیازهای آموزشی می‌باشد. داده‌های به‌دست آمده با روش رتبه‌بندی میانگین‌ها و تحلیل واریانس تحلیل گردیدند. یافته‌ها: این بررسی نشان داد که برآورده نشدن مناسب نیازهای اولیه و ثانویة فیزیولوژیک یعنی دستیابی به امکانات رفاهی، شغل و درآمد مناسب درآینده و هم‌چنین عدم رضایت دانشجویان از امکانات و سطح آموزشی حال حاضر دانشگاه به‌طور یکسان در کل گروه‌ها باعث صدمات انگیزشی چشم‌گیر شده است. نتیجه‌گیری: صدمات انگیزشی ممکن است باعث نوعی بدبینی، اضطراب و افسردگی و از سوی دیگر منجر به افت عملکرد تحصیلی دانشجویان شود.

خلاصه ماشینی:

"1- Buck 2- Thies3- Travers 4- Anderman5- Griesinger 6- Westerfield7- deficiency needs 8- Turner9- Kasser 10- Ryan11- Lachman 12- Weaver13- growth needs 14- psychosocial15- Ross 16- Van Willigen17- Locke 18- Statt19- Schmidt 20- Frieze21- spiritual 22- Maltby 23- Lewis 24- Day25- Porter 26- Alder27- Abraham 28- Firth- Cozens پرسش این است که انگیزه‌های انجام اعمال گوناگون از جمله فعالیت علمی و تحصیلی دانشجویان از دیدگاه خود آنان از چه عواملی تأثیر می‌پذیرند. 1 جدول 1- مواد پرسش‌نامة ارزیابی عوامل انگیزشی مؤثر بر عملکرد تحصیلی دانشجویان الف) انگیزه‌های اولیه و ثانویه فیزیولوژیک کد عامل انگیزشی تحصیلات دانشگاهی باعث: 1 دستیابی به شغل و درآمد مناسب درآینده می‌شود 2 ارضاء نیازهای عاطفی از طریق امکان ازدواج مناسب درآینده می‌شود 3 بهره‌مندی از امکانات رفاهی مناسب در آینده می‌شود 4 برخورداری از امکانات بهداشتی- درمانی مناسب درآینده می‌شود ب) انگیزه‌های رشد روانی- اجتماعی کد عامل انگیزشی تحصیلات دانشگاهی باعث: 5 کسب عزت نفس و احترام بیشتر می‌شود 6 نیل به پیشرفت و برتری می‌شود 7 مقام و رضایت شغلی بالاتر درآینده می‌شود 8 شهرت و نفوذ اجتماعی بیشتر می‌شود ج) انگیزه‌های معنوی کد عامل انگیزشی تحصیلات دانشگاهی باعث: 9 ارضاء حس فضیلت خواهی می‌شود 10 نایل شدن به خدمت به همنوع می‌شود 11 نزدیکی بیشتر با پروردگار می‌شود 12 دستیابی به یک زندگی شرافتمندانه می‌شود د) انگیزه های آموزشی کد عامل انگیزشی ارزیابی امکانات آموزشی: 13 مناسب بودن تجهیزات و امکانات ساختمانی 14 مناسب بودن سطح علمی و عملی اساتید 15 مناسب بودن نحوه استفاده از تکنولوژی آموزشی 16 مناسب بودن مقررات اداری و آیین‌نامه‌های آموزشی 1- Todisco 2- Hayes3- Farnill 4- Solas5- reliability نمره‌گذاری پرسش‌نامه به‌کمک یک مقیاس چهار نقطه‌ای انجام شد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.