Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی منابع افت انگیزشی دانشجویان دانشگاه از دیدگاه آنان

نویسنده: ؛

زمستان 1384 - شماره 43 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (8 صفحه - از 455 تا 462)

کلیدواژه ها : انگيزه ،صدمات انگيزشي ،دانشجويان ،بهداشت روان

کلید واژه های ماشینی : دانشجو ،بررسی منبع افت انگیزشی دانشجو ،منبع افت انگیزشی دانشجو دانشگاه ،صدمه انگیزشی در دانشجو دانشگاه ،صدمه انگیزشی ،فیزیولوژیک ،عامل انگیزشی ،منبع صدمه انگیزشی در دانشجو ،پزشکی ،گروه باعث صدمه انگیزشی ،امکانات آموزشی ،افسردگی ،شغل ،بررسی مهم منبع صدمه ،دانشگاه ،امکانات و سطح آموزشی ،امکانات رفاهی ،روانی ،انگیزه رشد روانی ،انگیزه معنوی ،عملکرد تحصیلی دانشجو ،پرسش‌نامه ،نیاز آموزشی ،میانگین ،پژوهش ،تحصیلی ،آینده ،عملکرد ،رشد ،رفتار

مقدمه: این پژوهش برای بررسی مهم‌ترین منابع صدمات انگیزشی در دانشجویان دانشگاه انجام شده است. مواد و روش‌کار: 272 دانشجو (124 پسر و 148 دختر) 18 تا 25 ساله از دانشکده‌های مختلف دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد بررسی شدند. پرسش‌نامه به‌کار برده شده دربرگیرنده نمونه‌ای از چهار دسته عوامل انگیزشی شامل انگیزه‌های اولیه و ثانویه فیزیولوژیک، ‌انگیزه‌های رشد روانی- اجتماعی، انگیزه‌های معنوی و انگیزه‌های مبتنی بر نیازهای آموزشی می‌باشد. داده‌های به‌دست آمده با روش رتبه‌بندی میانگین‌ها و تحلیل واریانس تحلیل گردیدند. یافته‌ها: این بررسی نشان داد که برآورده نشدن مناسب نیازهای اولیه و ثانویة فیزیولوژیک یعنی دستیابی به امکانات رفاهی، شغل و درآمد مناسب درآینده و هم‌چنین عدم رضایت دانشجویان از امکانات و سطح آموزشی حال حاضر دانشگاه به‌طور یکسان در کل گروه‌ها باعث صدمات انگیزشی چشم‌گیر شده است. نتیجه‌گیری: صدمات انگیزشی ممکن است باعث نوعی بدبینی، اضطراب و افسردگی و از سوی دیگر منجر به افت عملکرد تحصیلی دانشجویان شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.