Skip to main content
فهرست مقالات

کارایی آموزش مهارت حل مسأله در کاهش پرخاشگری دختران دانش آموز

نویسنده: ؛

زمستان 1384 - شماره 43 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (3 صفحه - از 467 تا 469)

کلیدواژه ها : درمان شناختي- رفتاري ،پرخاشگري ،دانش‌آموزان ،آموزش مهارت حل مسأله

کلید واژه های ماشینی : کارایی آموزش مهارت حل مسأله ،آموزش مهارت حل مسأله ،کاهش پرخاشگری دختر دانش‌آموز ،حل مسأله در کاهش پرخاشگری ،پرخاشگری ،میانگین نمره پرخاشگری پس‌آزمون گروه ،تأثیر آموزش مهارت حل مسأله ،آموزش ،دختر ،حل مسأله بر کاهش پرخاشگری ،هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت ،کاهش پرخاشگری دختر دانش‌آموز انجام‌شده ،آزمون ،دانش‌آموز ،آموزش مهارت حل مسأله برخوردار ،آزمایش ،واریانس ،دبیرستان ،آموزش حل مسأله ،گروه گواه ،پژوهش ،نمره ،پرسش‌نامه ،درمان ،تأثیر آموزش حل مسأله ،دانش‌آموز دختر ،تحلیل واریانس ،داده پژوهش به‌کمک تحلیل واریانس ،به‌کمک تحلیل واریانس و آزمون ،کودک

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت حل مسأله بر کاهش پرخاشگری دختران دانش‌آموز انجام شده است. مواد و روش‌کار: این بررسی بر روی 120 دانش‌آموز دختر دوم دبیرستان در دو گروه آزمایشی و دو گروه گواه (هر گروه 30 نفر) با بهره‌گیری از آزمون تفکر منظم و معطوف به هدف، مقیاس انحراف شخصیت و یک پرسش‌نامه ویژگی‌های جمعیت‌شناختی اجرا شد. دو گروه آزمایشی طی 10 جلسه در مدت دو ماه از آموزش مهارت حل مسأله برخوردار شدند. داده‌های پژوهش به‌کمک تحلیل واریانس و آزمون آماری t تحلیل گردیدند. یافته‌ها: نتایج نشان داد که میانگین نمره‌های پرخاشگری پس‌آزمون گروه اول آزمایشی نسبت به میانگین نمره‌های پیش‌آزمون همان گروه کاهش یافته است. هم‌چنین کاهش آشکاری بین واریانس گروه‌های اول و دوم پس از آموزش گروه‌های گواه دیده شد. نتیجه‌گیری: آموزش مهارت حل مسأله، پرخاشگری دختران را کاهش می‌دهد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.