Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر روش تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری همسران

نویسنده: ؛ ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 45 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (8 صفحه - از 101 تا 108)

کلیدواژه ها : : ناسازگاري زناشويي ،زوج درماني ،شيوه زندگي

کلید واژه های ماشینی : تأثیر روش تغییر شیوه زندگی ،سازگاری زناشویی ،روش مداخله تغییر شیوه زندگی ،سازگاری ،تغییر شیوه زندگی ،روش تغییر شیوه زندگی ،همسر ،ناسازگاری ،زندگی موجب کاهش ناسازگاری زناشویی ،شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری ،ناسازگاری زناشویی ،آزمایش ،شیوه زندگی موجب کاهش ناسازگاری ،گروه آزمایشی ،کاهش ناسازگاری همسر ،زندگی ،روش مداخله تغییر شیوة زندگی ،مداخله ،به‌کمک پرسش‌نامه سنجش شیوه زندگی ،شیوه ،گواه ،روش ،روش مداخله تغییر ،بررسی اثربخشی روش مداخله تغییر ،پرسش‌نامه ،سازگاری همسر ،گروه آزمایشی و گواه ،آزمون ،به‌کمک پرسش‌نامه انریچ بررسی ،تغییر

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی بر کاهش ناسازگاری همسران (زن و شوهرها) انجام شده است.مواد و روش‌کار: در یک بررسی آزمایشی، نخست وضعیت سازگاری زناشویی450 زن و شوهر که به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به‌کمک پرسش‌نامه انریچ بررسی شد. سپس 80 زن و شوهر از بین آنهایی که بیشترین ناسازگاری زناشویی را داشتند انتخاب و به‌تصادف در دو گروه آزمایشی و گواه جای داده شدند. سپس روش مداخله‌ای تغییر شیوه‌زندگی به مدت 15 ساعت طی 10 جلسة 90 دقیقه‌ای بر روی گروه آزمایشی اجرا و پس از آن دوباره میزان سازگاری زناشویی در هر دو گروه بررسی شد. برخی اطلاعات لازم به‌کمک پرسش‌نامه سنجش شیوه زندگی گردآوری گردیدند. داده‌ها به‌کمک آزمون t تحلیل شدند.یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که روش مداخله‌ای تغییر شیوه زندگی موجب کاهش ناسازگاری زناشویی به‌ترتیب در ابعاد موضوعات شخصی، مدیریت مالی، حل کشمکش و روابط جنسی می‌شود. میانگین نمرات دو گروه در پس‌آزمون تفاوت معنی‌دار نشان دادند (05/0p< ).نتیجه‌گیری: به‌کارگیری روش مداخله‌ای شیوه زندگی موجب کاهش برخی ابعاد ناسازگاری در همسران می‌شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.