Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص های ایمنی بدن در افراد سالم: بررسی مدل تأثیر کلی

نویسنده: ؛

تابستان 1385 - شماره 45 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (6 صفحه - از 134 تا 139)

کلیدواژه ها : اصفهان ،نوجوانان ،هوش ،حافظه ،دقت ،LTT ،حمايت اجتماعي ،روان- عصب ايمني‌شناسي ،CD56+ ،مدل تأثير كليكودك‌آزاري

کلید واژه های ماشینی : حمایت اجتماعی ،ایمنی ،ایمنی بدن ،CD ،ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص ،استرس ،شاخص ،شاخص ایمنی بدن در فرد ،لنفوسیت ،ایمنی بدن در فرد سالم ،شاخص ایمنی بدن ،حمایت اجتماعی بر شاخص ایمنی ،آزار ،آزمون ،پژوهش ،کودک ،حمایت اجتماعی با شاخص ایمنی ،میانگین ،حمایت اجتماعی بالا ،تأثیر حمایت اجتماعی بر شاخص ،هدف بررسی تأثیر حمایت اجتماعی ،سلامتی ،تأثیر حمایت اجتماعی ،تأثیر ،بررسی مدل تأثیر کلی ،مدل تأثیر ،حمایت اجتماعی کم انتخاب ،ارتباط ،شاخص ایمنی گروه میانگین ،مدل تأثیرکلی

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر شاخص‌های ایمنی بدن در افراد سالم در قالب مدل تأثیرکلی انجام شده است.مواد و روش‌کار: با اجرای آزمون حمایت اجتماعی روی 200 آزمودنی، 16 آزمودنی دارای حمایت اجتماعی زیاد و 16 آزمودنی دارای حمایت اجتماعی کم انتخاب شدند. آزمودنی‌ها از نظر سن، جنس، وضعیت تغذیه، خواب، ورزش، سلامت بدنی و روانی و استرس‌ها کنترل شدند و در روز بررسی در نخستین ساعت‌های صبح از آنها 7 میلی‌لیتر خون در حالت دراز کشیده گرفته شد و نمونه‌های خونی در آزمایشگاه به‌منظور تعیین میزان پاسخ لنفوسیتی در برابر PHAو درصد سلول‌های CD3+، CD4+، CD8+ و CD56+ و نسبت CD4+ به CD8+بررسی شدند. تحلیل داده‌ها به‌کمک آزمون tانجام شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که میزان تبدیل لنفوسیتی (001/0p< ) و درصد CD56+ (05/0p< ) افراد دارای حمایت اجتماعی بالا از گروه دارای حمایت اجتماعی پایین بیشتر است.نتیجه‌گیری: در افراد دارای حمایت اجتماعی بالا وضعیت ایمنی بدن بهتراست ونتایج در راستای تأیید مدل تأثیرکلی است.مقدمه: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثرات کودک‌آزاری بر ابعاد شناختی شخصیت از جمله، هوش، حافظه و دقت انجام شده است.مواد و روش‌کار: آزمودنی‌های پژوهش شامل 100 دانش‌آموز دبیرستان‌های شهر اصفهان در سال تحصیلی 83-1382 بودند که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای- تصادفی انتخاب شدند. بر پایه نمرات به‌دست آمده در آزمون کودک‌آزاری، آزمودنی‌ها در دو گروه آزاردیده و عادی جای داده شدند. برای گردآوری داده‌ها، ماتریس‌های پیشرونده ریون، آزمون حافظه وکسلر و آزمون دقت بوناردل به‌کار برده شد. داده‌های گردآوری شده به‌کمک آزمون آماری مانوا و ضریب همبستگی تحلیل گردیدند.یافته‌ها: میانگین نمرات دقت گروه آزار دیده 66/63 و گروه عادی 44/70، میانگین نمرات هوش گروه آزار دیده 12/107 و گروه عادی 89/108 و میانگین نمرات حافظه گروه آزار دیده 82/86 وگروه عادی 16/86 بود.نتیجه‌گیری: آزاردیدگی باعث کاهش میانگین حافظه نوجوانان دختر می‌شود، اما بر نمرات دقت و هوش آنها اثر محسوسی ندارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.