Skip to main content
فهرست مقالات

ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص های ایمنی بدن در افراد سالم: بررسی مدل تأثیر کلی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 134 تا 139)

کلیدواژه ها : اصفهان ،نوجوانان ،هوش ،حافظه ،دقت ،LTT ،حمایت اجتماعی ،روان- عصب ایمنی‌شناسی ،CD56+ ،مدل تأثیر کلیکودک‌آزاری

کلید واژه های ماشینی : حمایت اجتماعی، CD، ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص‌های، استرس، شاخص‌های ایمنی بدن در افراد، شاخص‌های، ایمنی بدن در افراد سالم، حمایت اجتماعی بر شاخص‌های ایمنی، آزار، آزمون، پژوهش، حمایت اجتماعی بالا، حمایت اجتماعی با شاخص‌های ایمنی، کودک، سلولی، تأثیر حمایت اجتماعی بر شاخص‌های، سلامتی، هدف بررسی تأثیر حمایت اجتماعی، میانگین، حمایت اجتماعی کم انتخاب، روانی، بررسی مدل تأثیر کلی، بیماری، شاخص ایمنی گروه‌ها میانگین، اجرای آزمون حمایت اجتماعی، مدل تأثیرکلی، تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامتی، شاخص‌های ایمنی بدن تأثیر، حمایت اجتماعی پایینی، میانگین نمرات حافظه گروه آزار

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر حمایت اجتماعی بر شاخص‌های ایمنی بدن در افراد سالم در قالب مدل تأثیرکلی انجام شده است.مواد و روش‌کار: با اجرای آزمون حمایت اجتماعی روی 200 آزمودنی، 16 آزمودنی دارای حمایت اجتماعی زیاد و 16 آزمودنی دارای حمایت اجتماعی کم انتخاب شدند. آزمودنی‌ها از نظر سن، جنس، وضعیت تغذیه، خواب، ورزش، سلامت بدنی و روانی و استرس‌ها کنترل شدند و در روز بررسی در نخستین ساعت‌های صبح از آنها 7 میلی‌لیتر خون در حالت دراز کشیده گرفته شد و نمونه‌های خونی در آزمایشگاه به‌منظور تعیین میزان پاسخ لنفوسیتی در برابر PHAو درصد سلول‌های CD3+، CD4+، CD8+ و CD56+ و نسبت CD4+ به CD8+بررسی شدند. تحلیل داده‌ها به‌کمک آزمون tانجام شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان دادند که میزان تبدیل لنفوسیتی (001/0p< ) و درصد CD56+ (05/0p< ) افراد دارای حمایت اجتماعی بالا از گروه دارای حمایت اجتماعی پایین بیشتر است.نتیجه‌گیری: در افراد دارای حمایت اجتماعی بالا وضعیت ایمنی بدن بهتراست ونتایج در راستای تأیید مدل تأثیرکلی است.مقدمه: پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثرات کودک‌آزاری بر ابعاد شناختی شخصیت از جمله، هوش، حافظه و دقت انجام شده است.مواد و روش‌کار: آزمودنی‌های پژوهش شامل 100 دانش‌آموز دبیرستان‌های شهر اصفهان در سال تحصیلی 83-1382 بودند که به روش نمونه‌گیری چندمرحله‌ای- تصادفی انتخاب شدند. بر پایه نمرات به‌دست آمده در آزمون کودک‌آزاری، آزمودنی‌ها در دو گروه آزاردیده و عادی جای داده شدند. برای گردآوری داده‌ها، ماتریس‌های پیشرونده ریون، آزمون حافظه وکسلر و آزمون دقت بوناردل به‌کار برده شد. داده‌های گردآوری شده به‌کمک آزمون آماری مانوا و ضریب همبستگی تحلیل گردیدند.یافته‌ها: میانگین نمرات دقت گروه آزار دیده 66/63 و گروه عادی 44/70، میانگین نمرات هوش گروه آزار دیده 12/107 و گروه عادی 89/108 و میانگین نمرات حافظه گروه آزار دیده 82/86 وگروه عادی 16/86 بود.نتیجه‌گیری: آزاردیدگی باعث کاهش میانگین حافظه نوجوانان دختر می‌شود، اما بر نمرات دقت و هوش آنها اثر محسوسی ندارد.

خلاصه ماشینی: "1 پژوهش حاضر، در این راستا و با هدف بررسی ارتباط حمایت اجتماعی با شاخص‌های ایمنی بدن انجام شده است. برای انتخاب این افراد نخست مقیاس عوامل فشارزای زندگی روانی- اجتماعی (طباطبایی‌راد، 1379) بر روی 200 آزمودنی اجرا 1- Lepore 2- Allen3- Evans 4- Glynn5- Christenfeld 6- Gerin7- House 8- Robbins9- Metzner 10- Blaser 11- Baron 12- Cutrona13- Paniel 14- Russell15- Hicklin 16- Wang 17- Wu 18- Liu 19- Yarcheski 20- Mahon21- McNicholas 22- main effect model 23- buffering hypothesis 24- Wills25- Thomas 26- Goodwin 27- Glaser 28- Kang29- Coe 30- Karaszewski31- McCarthy 32- Cutrona33- Schutte 34- Suhr35- Monjan 36- O,Leary 37- Shelifer 38- McIntosh39- Kaplan 40- Kubena41- Landmann 42- Miyazaki شد و افرادی که بر پایه میانگین وزنی رویدادهای تجربه شده در یک سال گذشته استرس‌های متوسطی در دامنه به‌اضافه و منهای یک انحراف معیار از میانگین قرار داشتند، انتخاب شدند (121آزمودنی) و سپس پرسش‌نامه حمایت اجتماعی واکس و همکاران (به‌نقل از ابراهیمی‌قوام، 1370) روی آنها اجرا شد. از سوی دیگر، پژوهش‌ها ارتباط شاخص‌های ایمنی را با متغیرهایی چون خوش‌بینی، خلق مثبت و شادکامی نشان داده‌اند (علی‌پور، نوربالا، اژه‌ای و مطیعیان، 1379) و این متغیرها خود با حمایت اجتماعی همبستگی بالایی دارند که با یافته‌های بررسی حاضر سازگار است. برای نمونه افراد دارای حمایت اجتماعی بالا چون می‌دانند دیگران مراقبشان هستند و به آنان نیاز دارند, می‌کوشند ورزش کنند, خوب غذا بخورند و از سیگار کشیدن و مصرف نوشیدنی‌های زیان‌آور بپرهیزند و این سبک‌های رفتاری مثبت نیز روی شاخص‌های ایمنی بدن تأثیر مثبتی می‌گذارند. 1- Uchino 2- Holt-Unstad3- Uno 4- Betancourt5- Garvey 6- Pierse7- Frone 8- Cooper9- Mudar"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.