Skip to main content
فهرست مقالات

پیامدهای شناختی کودک آزاری در دختران نوجوان

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 140 تا 145)

کلید واژه های ماشینی : کودکان، آزار، کودک‌آزاری، کودک‌آزاری در دختران نوجوان، نوجوانان، حافظه، هوش، مغز، Child، آزمون

خلاصه ماشینی:

"پرسش اصلی در این پژوهش این 1- Mash 2- Wolfe3- handicapped 4- violence5- Margolin 6- Gordis7- National Clearing House on Child Abuse and Neglect Information8- Edleson 9- Lowenthal10- Glasser 11- Eckenrode12- Laird 13- Doris14- Kaplan 15- Bush 16- Doreen 17- Mullen 18- Fleming 19- Harter 20- Taylor 21- Paolucci 22- Genuis 23- Violeto 24- Thompson 25- Kingree 26- Desai است که آیا ویژگی‌های شناختی (هوش، حافظه و دقت) نوجوانان دختر آزاردیده و عادی تفاوت دارد؟ مواد و روش‌کار این پژوهش علی- مقایسه‌ای است. برای گردآوری داده‌ها ابزارهای زیر به‌کار برده شد: پرسش‌نامه کودک آزاری: پس از بررسی پیشینه کودک‌آزاری و نظریه‌های مرتبط با این پدیده و با بهره‌گیری از پرسش‌نامه کودک‌آزاری محمدخانی و همکاران (به نقل از لعلی، 1382) که دارای 38 پرسش است و چهار حوزه آزار بدنی، جنسی و عاطفی و غفلت را بررسی می‌نماید، 61 پرسش ساخته شد. این آزمون در ایران هنجاریابی شده و میانگین هوشبهر در دوره دبیرستان 09/112 (انحراف معیار آن 54/14) به‌دست آمده است و آزمونی ساده برای سنین دبیرستان می‌باشد (دفتر مشاوره و تحقیق آموزش و پرورش،1373). 1 نتایج به‌دست آمده در این پژوهش در ارتباط با معنی‌دار نبودن تفاوت هوش نوجوانان دختر آزاردیده و عادی با پژوهش‌های هوبز و هانک (1999)، مارگالین و گوردیس (2000) و هیلدیارد1 و ولف (2002) متفاوت است. اما در کشور ما به‌دلیل 1- Hildyard 2- Elliot3- Avery 4- Fishman5- Hoshiko نبودن منبع رسمی برای رسیدگی به کودک‌آزاری و عدم مراجعه این کودکان به سازمان پزشکی قانونی به‌جز در موارد بسیار حاد، دسترسی به کودکان آزاردیده بسیار دشوار است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.