Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه وسوسه مصرف مواد و سوگیری توجه: مقایسه افراد وابسته به مواد افیونی، مبتلا به عود و ترک کرده

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 46 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (7 صفحه - از 216 تا 222)

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین وسوسه مصرف مواد و سوگیری توجه در افراد وابسته به مواد افیونی، مبتلا به عود و ترک کرده انجام شده است. روش: در این بررسی که از نوع پس رویدادی است، سی مرد وابسته به مواد افیونی، 30 مرد مبتلا به عود و 30 مرد ترک کرده با دامنه سنی 18 تا 60 سال که بر پایه متغیرهای سن، میزان تحصیلات و نوع ماده مصرفی همتاسازی شده بودند، به کمک پرسش نامه عقاید وسوسه انگیز و آزمایه پروب دات ارزیابی شدند. یافته ها: میزان وسوسه دارای همبستگی منفی و معنی دار (01/0p< ) با زمان واکنش نسبت به واژه های مربوط به مواد بود که این یافته گویای وجود همبستگی بین میزان وسوسه و سوگیری توجه است. هم چنین سه گروه از نظر میزان وسوسه با یکدیگر تفاوت معنی دار داشتند (001/0p<). نتیجه گیری: در افراد وابسته به مواد افیونی، بین میزان وسوسه و سوگیری توجه، همبستگی وجود دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.