Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

پاییز 1385 - شماره 46 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (7 صفحه - از 251 تا 257)

هدف: این پژوهش با هدف تأثیر تنظیم هیجان بر شادکامی و نشخوار فکری دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان انجام شده است. روش: این بررسی از نوع نیمه آزمایشی است. افراد مورد بررسی 75 دانشجوی دختر ساکن در خوابگاه دانشگاه اصفهان بودند که به تصادف در سه گروه 25 نفری سرکوب هیجان، ارزیابی هیجان و گواه جای داده شدند. برای آزمودنی های سه گروه فیلم خاکستری با محتوای تراژدی نمایش داده شد. آزمودنی ها در هر سه گروه پیش از دیدن فیلم، به پرسش نامه شادکامی آکسفورد پاسخ دادند و پس از آن افزون بر پرسش نامه یادشده، به پرسش هایی که برای پرت کردن حواس آنها از فیلم طرح شده بود و سپس به پرسش های طرح شده درباره فیلم که نشخوار فکری آنها را می سنجید پاسخ دادند. یافته ها: تفاوت میان میانگین های نشخوار فکری و شادکامی گروه سرکوب هیجان با میانگین های دو گروه دیگر معنی دار، نشخوار فکری آنها از دو گروه دیگر بیشتر و شادکامی آنها از سایر گروه ها کمتر بود. نتیجه گیری: ارزیابی هیجان پیش از ایجاد آن، افزون بر این که از بروزهیجان های شدید در هنگام رویارویی فرد با یک موقعیت هیجانی منفی پیش گیری می کند، مانع کاهش چشم گیر شادمانی فرد پس از حادثه هیجانی می گردد و نشخوارهای فکری او را نیز که پس از بروز هیجان پدید می آید، کمتر می سازد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.