Skip to main content
فهرست مقالات

نیازهای دسته الف مورای در کودکان 3 تا 10 ساله مادران شاغل و خانه دار

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (9 صفحه - از 371 تا 379)

کلیدواژه ها :

نیازهای کودکان ،مادران شاغل ،مادران خانه دار ،آزمون CAT ،مادران خانه‌دار

کلید واژه های ماشینی : کودکان، مادران، مادران شاغل، کودکان مادران خانه‌دار، کودکان مادران شاغل، مادران شاغل و خانه‌دار، دسته الف مورای، زنان، مورای، نیازهای دسته الف

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه نیازهای دسته الف هنری مورای (نیاز به پیشرفت، اکتساب، پرخاشگری، سازندگی، جبران و تلافی، سلطه‌گری، ارایه و بیان، شهرت، و فهمیدن) در کودکان 3 تا 10 ساله مادران شاغل و خانه‌دار انجام شده است. روش: در یک بررسی علی- مقایسه‌ای و پس‌رویدادی 50 کودک از هرگروه به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون اندریافت کودکان (CAT) بود که در شرایط کنترل‌شده به‌صورت انفرادی اجرا گردید. داده‌ها به کمک تحلیل پراکندگی تکرارسنجش و آزمون LSD تحلیل شدند. یافته‌ها: این بررسی نشان داد که شدت نیاز به اکتساب (001/0p< ) و سازندگی (001/0p< ) درکودکان مادران شاغل بیشتر از کودکان مادران خانه‌دار است. شدت نیاز به شهرت (001/0p< ) و فهمیدن (001/0p< ) در کودکان مادران خانه‌دار بیشتر از کودکان مادران شاغل بود و شدت سایر نیازهای دسته الف (پیشرفت، پرخاشگری، جبران و تلافی، سلطه‌گری، ارایه و بیان) در بین کودکان دوگروه تفاوت نداشت.نتیجه‌گیری: شدت نیاز به اکتساب و سازندگی در کودکان مادران شاغل و شدت نیاز به شهرت و فهمیدن در کودکان مادران خانه‌دار بیشتر است.

خلاصه ماشینی: "نیازهای دسته الف مورای در کودکان 3 تا 10 ساله مادران شاغل و خانه‌دار دکتر عصمت دانش*، نرگس سلیمی‌نیا** چکیده کلیدواژه: مقدمه با توجه به تحولات اقتصادی و اجتماعی در سال‌های اخیر و نیاز روزافزون جامعه به نیروهای انسانی و به دنبال آن اشتغال بیشتر زنان، ایجاد فضای سالم برای رشد و پرورش فرزندان شایسته برای فردای جامعه به کمک آگاهی‌های لازم برگرفته شده از یافته‌های پژوهشی ضروری به‌نظر می‌رسد. پس از مصاحبه نویسنده اول مقاله با مادر کودک و خود کودک برای گردآوری اطلاعاتی دربارة ویژگی‌های جمعیت‌شناختی آزمودنی‌ها و نیز اجرای آزمون CAT به‌صورت انفرادی برای هر کودک توسط نویسندگان این مقاله که دارای آموزش وتجربه لازم برای اجرا، نمره گذاری وتفسیر آزمون یادشده بوده‌اند، شدت و نوع نیازهای دسته الف مورای در فرزندان مادران شاغل و خانه‌دار مشخص گردید. از نظر مورای نمره‌گذاری به‌معنای گسترده‌تر آن، تفسیر نیز هست، و بخشی 1- Zick 2- Bryant3- Österbacka 4- Weinrau 5- Jaeger 6- Rijswijk 7- Bekker 8- Rutte9- Croon 10- Children's Apperception Test11- Bellak که به تفسیر اختصاص دارد در درجه نخست به‌عنوان روشی برای خلاصه‌کردن و تنظیم داده‌ها و هم‌چنین ارایه پیشنهادهایی برای نتیجه‌گیری درباره شخصیت آزمودنی به‌شمار می‌رود. 1- Strauss 2- Beegle 3- Behrman 4- Blumberg5- Rosenzweig 6- Wolpin7- Beker بنابراین با توجه به یافته‌های پژوهش‌های یادشده شاید به‌دلیل این که هر دو گروه مادران شاغل و خانه‌دار در این پژوهش از سطح تحصیلی تقریبا مشابهی برخوردار بودند،F مربوط به کل نیازهای دو گروه معنی‌دار نشده است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.