Skip to main content
فهرست مقالات

اثر محرومیت از پدر بر اختلال های رفتاری کودکان دبستانی

نویسنده:

علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت)/ISC (6 صفحه - از 390 تا 395)

کلیدواژه ها :

کودکان ،محرومیت از پدر ،اختلال های رفتاری ،پرسش نامه راتر ،پرسش‌نامه راتر ،اختلال‌های رفتاری

کلید واژه های ماشینی : کودکان، محروم، کودکان محروم از پدر، رفتارهای ضداجتماعی، اختلال‌های رفتاری، پرسش‌نامه‌های رفتاری کودکان راتر، نمره‌های پرسش‌نامه‌های رفتاری کودکان راتر، گروه کودکان عادی و محروم، رفتارهای ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی، کودکان عادی، افسردگی، پرخاشگری، دختر، اضطراب، اجتماعی، شیوع اختلال‌های رفتاری، اختلال‌های رفتاری کودکان، انحراف‌معیار نمره‌های پرسش‌نامه‌های رفتاری کودکان، اثر محرومیت از پدر، متغیرهای پرسش‌نامه‌های رفتاری کودکان راتر، شیوع اختلال‌های رفتاری تفاوت، پدر دراختلال رفتار ضداجتماعی، پرسش‌نامه، اختلال رفتارهای ضداجتماعی، بیش‌فعالی، میانگین نمرات کودکان عادی، والدین، میان کودکان محروم از پدر، پسران محروم از پدر تفاوت، میانگین

یافته‌ها: بین دو گروه کودکان عادی ومحروم از پدر از نظر شیوع اختلال‌های رفتاری تفاوت معنی‌دار وجود داشت (01/0p<) و کودکان محروم از پدر نسبت به کودکان عادی از اختلال‌های رفتاری بیشتری رنج می‌بردند. به بیان دیگر آزمودنی‌های دختر محروم از پدر دراختلال رفتار ضداجتماعی (01/0p<) و ناسازگاری اجتماعی (01/0p<) با پسران محروم از پدر تفاوت معنی‌داری داشتند، درحالی‌که در دیگر متغیرها (افسردگی- اضطراب، بیش فعالی و پرخاشگری) تفاوت معنی‌دار نبود.نتیجه‌گیری: کودکان محروم از پدر مستعد ابتلا به انواع اختلال‌های رفتاری هستند.

خلاصه ماشینی: "نسخه اولیه این پرسش‌نامه دارای 26 ماده 1- Rene 2- Kari 3- Ritta 4- Jouk5- Beaty 6- Gabel7- cognitive 8- aggressiveness- hyperactivity9- depression- anxiety 10- social maladjustment 11- attention deficit 12- distraction 13- ex post facto14- simple random sampling15- Rutter's Child Behavior Questionnaire for teachers بوده که با افزوده شدن 6 ماده و تبدیل چهار ماده به دو ماده به یک پرسش‌نامه 30 ماده‌ای تبدیل شده است (خرامین و بوالهری، 1373). 1 جدول 1 – میانگین و انحراف ‌معیار سن کودکان محروم از پدر و عادی بر حسب جنس گروه جنس فراوانی سن میانگین (انحراف‌معیار) کودکان ‌محروم‌ از پدر دختر 31 45/9 (87/1) پسر 29 89/9 (70/1) کل 60 65/9 (81/1) کودکان عادی دختر 27 25/9 (18/2) پسر 31 21/9 (62/1) کل 58 19/9 (89/1) کل نمونه دختر 58 5/9 (69/1) پسر 60 18/9 (68/1) کل 118 24/9 (65/1) 1- Rutter 2- test – retest 3- Cox 4- Tupling5- Bergan 6- Yule 7- Rutter's Child Behavior Questionnaire for parents8- Fergusson 9- Dimond10- Harwood 11- sensitivity 12- specificity مقایسه داده‌های هر دو پرسش‌نامه دو گروه کودکان محروم از پدر و عادی، نشان داد که در هر دو پرسش‌نامه رفتاری کودکان راتر (والدین و معلم) بین میانگین نمرات دو گروه تفاوت معنی‌دار وجود دارد (01/0p<). به‌طور کلی شیوع اختلال‌های رفتاری در میان کودکان محروم از پدر بیشتر است و تعامل جنسیت و محرومیت از پدر در متغیرهای رفتار ضداجتماعی و ناسازگاری اجتماعی مؤثر ولی در دیگر متغیرها هم‌چون بیش‌فعالی، پرخاشگری، 1- Alan 2- Haddad 3- Garralda 4- Lamb 5- Kranzler اضطراب وافسردگی بی‌اثر می‌باشد."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.