Skip to main content
فهرست مقالات

شیوع اختلال خواندن در دانش آموزان دبستانی

نویسنده: ؛ ؛

زمستان 1385 - شماره 47 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (7 صفحه - از 396 تا 402)

کلیدواژه ها : شیوع ،اختلال خواندن ،کودکان ،شهرضا

کلید واژه های ماشینی : اختلال خواندن ،شیوع اختلال خواندن در دانش‌آموز ،شیوع اختلال خواندن ،میزان شیوع اختلال خواندن ،دانش‌آموز ،اختلال خواندن در دانش‌آموز دبستان ،اختلال خواندن در دانش‌آموز پسر ،میزان شیوع ،آزمون هوشی ریون رنگی ،آزمون تشخیصی سطح خواندن ،دختر ،آزمون تشخیصی سطح خواندن بررسی ،پایه ،آزمون ،روستا ،اختلال خواندن بیشتر میزان شیوع ،شهر ،تعیین میزان شیوع اختلال خواندن ،دانش‌آموز پسر و دختر دبستان ،شهرضا ،کودک ،دانش‌آموز دختر ،دانش‌آموز پسر و دختر ،دانش‌آموز پسر ،پایه تحصیلی ،اختلال خواندن در دانش‌آموز شهرستان ،میانگین میزان شیوع اختلال خواندن ،آزمون تشخیصی سطح خواندن اصفهان ،میزان شیوع در دانش‌آموز دختر ،تفاوت میان شیوع اختلال خواندن

هدف: این پژوهش با هدف تعیین میزان شیوع اختلال خواندن در دانش‌آموزان شهرستان شهرضا انجام شد. روش: 1200 نفر دانش‌آموز پسر و دختر دبستانی که به‌ روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی (هر پایه 300 نفر)، انتخاب شده بودند به‌کمک آزمون هوشی ریون رنگی کودکان وآزمون تشخیصی سطح خواندن بررسی شدند. داده‌ها به کمک روش‌های آمار توصیفی، آزمون ناپارامتریک، خی‌دو و آزمون V کرامر تحلیل گردیدند.یافته‌ها: این بررسی نشان داد که بیشترین میزان شیوع اختلال خواندن در دانش‌آموزان پسر پایه دوم (8/10%) و کمترین میزان شیوع در دانش‌آموزان دختر پایه پنجم (8/2%) بوده است. دانش‌آموزان پسر در پایه دوم روستایی با 3/11% ابتلا به اختلال خواندن بیشترین میزان شیوع و دانش‌آموزان پنجم دختر شهری با 7/3% کمترین میزان شیوع را داشتند. این ارقام در دانش‌آموزان پایه دوم 4/10% و در دانش‌آموزان پایه پنجم، 3/4% بود. میانگین میزان شیوع اختلال خواندن در کل دانش‌آموزان (شهر و روستا) 8/6% بود. هم‌چنین تفاوت میان شیوع اختلال خواندن در دانش‌آموزان پسر و دختر، در دانش‌آموزان شهر و روستا و در پایه‌های تحصیلی مختلف از نظر آماری معنی‌دار بود (05/0p< )نتیجه‌گیری: اختلال خواندن در دانش‌آموزان پسر بیش از دانش‌آموزان دختر و در دانش‌آموزان روستایی بیش ازدانش‌آموزان شهری است. در مجموع اختلال خواندن در این جامعه شایع است. .

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.