Skip to main content
فهرست مقالات

اعتباریابی مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان

نویسنده: ؛

بهار 1386 - شماره 48 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (9 صفحه - از 49 تا 57)

کلیدواژه ها : رضایت از زندگی ،اعتباریابی ،دانش آموزان ،مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی دانش آموزان ،دانش‌آموزان ،مقياس چندبعدي رضايت از زندگي دانش‌آموزان

کلید واژه های ماشینی : رضایت ،مقیاس ،رضایت از زندگی ،مقیاس چندبعدی رضایت ،دانش‌آموز ،زندگی ،رضایت از زندگی دانش‌آموز ،خانواده ،مدرسه ،پایایی ،پایایی پاره‌مقیاس‌های پنج‌گانه ابزار پژوهش ،میان کل مقیاس چندبعدی رضایت ،دختر ،زمینه پاره‌مقیاس‌های رضایت از خانواده ،گرایش تحصیلی ،زمینه پاره‌مقیاس‌های رضایت ،محیط ،پژوهش ،مقیاس رضایت از زندگی ،محیط زندگی ،MSLSS ،مقیاس گویه شاخص پایایی مقیاس ،پایایی مقیاس گویه شاخص پایایی ،هیوبنر ،اعتباریابی مقیاس چندبعدی رضایت ،پاره‌مقیاس‌های ،دانش‌آموز پسر و دانش‌آموز دختر ،تحلیل عامل مقیاس چندبعدی رضایت ،زمینه پاره‌مقیاس‌های رضایت از مدرسه ،Life Satisfaction Scale

هدف: این پژوهش با هدف بررسی میزان رضایت از زندگی به‌عنوان شاخص نگرش مثبت نسبت به زندگی انجام شده است. روش: مقیاس چندبعدی رضایت از زندگی (MSLSS) بر روی 200 دانش‌آموز دبیرستانی (100 دختر و 100 پسر) با سه گرایش تحصیلی ریاضی فیزیک، علوم تجربی و علوم انسانی که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای- چندمرحله‌‌ای- تصادفی از ناحیه‌های سه و پنج شهر اصفهان انتخاب شده بودند، انجام شد. داده‌ها به‌کمک آزمون آماری t ، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس یک‌طرفه و تحلیل عاملی، تحلیل گردیدند. یافته‌ها: آلفای کرونباخ در کل آزمودنی‌ها، بین دانش‌آموزان پسر و دانش‌آموزان دختر به‌ترتیب 863/0، 844/0و884/0 بود. افزون بر آن پایایی ابزار بر حسب دو ناحیه آموزشی (سه و پنج) و هم‌چنین به‌تفکیک سه گرایش تحصیلی (ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی) مطلوب بود. پایایی پاره‌مقیاس‌های پنج‌گانه ابزار پژوهش (دوستان، خود، مدرسه، خانواده و محیط زندگی) نیز مطلوب بود. تحلیل عاملی نشان داد که گویه‌های ابزار را می‌توان به پنج عامل کاهش داد که بازگوکننده روایی سازه است. نتیجه‌گیری: این مقیاس را می‌توان به‌عنوان ابزاری پایا برای دانش‌آموزان دبیرستانی شهر اصفهان به‌کار برد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.