Skip to main content
فهرست مقالات

سبب شناسی اجتماعی اختلال های سایکوتیک و خلقی

نویسنده: ؛

تابستان 1386 - شماره 49 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (10 صفحه - از 112 تا 121)

کلیدواژه ها : سبب شناسی ،همه گیرشناسی ،اختلال های سایکوتیک ،اختلال های خلقی ،متغیرهای اجتماعی ،سبب‌شناسي ،همه‌گيرشناسي ،اختلال‌هاي سايکوتيک ،اختلال‌هاي خلقي

کلید واژه های ماشینی : اختلال ،اختلال سایکوتیک ،بیمار ،شیوع اختلال سایکوتیک ،طبقه اجتماعی ،سابقه خانوادگی ،اختلال روانی ،شیوع ،خلق ،توزیع اختلال سایکوتیک ،متغیر ،اجتماعی ،اختلال خلق ،پژوهش ،سبب‌شناسی اجتماعی اختلال ،بروز و شیوع اختلال سایکوتیک ،سن ،افسردگی ،متغیر طبقه اجتماعی ،طبقه اجتماعی و سابقه خانوادگی ،وضعیت تأهل ،زن ،بیمار بستری با اختلال سایکوتیک ،اختلال روانی بیمار ،سابقه خانوادگی اختلال سایکوتیک ،متغیر اجتماعی ،توزیع ،همکار ،سبب‌شناسی اجتماعی اختلال سایکوتیک ،مکان جغرافیایی

هدف: این پژوهش، با هدف بررسی نقش متغیر‌های اجتماعی در بروز و شیوع اختلال‌‌های سایکوتیک و خلقی و پیش‌بینی این اختلال‌‌ها از روی متغیرهای اجتماعی انجام شد. روش: پژوهش به‌شیوه پیمایشی و بر روی 150 بیمار بستری با اختلال‌های سایکوتیک و خلقی که در سال 1383 در مرکز جامع روانپزشکی یزد پذیرش شده بودند، انجام شد. این بیماران، با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. در مرحله بعد، توزیع اختلال‌های سایکوتیک و خلقی این بیماران، با توجه به برخی متغیرهای جمعیتی مانند جنسیت، طبقه اجتماعی، وضعیت تأهل، مکان جغرافیایی سکونت، سابقه خانوادگی و سن آنها مقایسه شد.یافته‌ها: تفاوت معنی‌داری بین سه متغیر طبقه اجتماعی (05/0p< )، وضعیت تأهل (05/0p< ) و سابقه خانوادگی (01/0p< ) بیماران، و نوع اختلال آنها وجود داشت. نتایج تحلیل رگرسیون لوجستیک نیز نشان داد که از مجموع متغیرهای وارد شده در مدل، دو متغیر طبقه اجتماعی و سابقه خانوادگی توانستند نوع اختلال روانی بیماران را پیش‌بینی نمایند. نتیجه‌گیری: جایگاه اقتصادی- اجتماعی بیماران با توزیع اختلال‌های سایکوتیک و خلقی ارتباط دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.