Skip to main content
فهرست مقالات

تأثیر برنامه آموزشی در زمینه یائسگی به همسران بر میزان اضطراب وافسردگی دوران یائسگی زنان

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1386 - شماره 49 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (4 صفحه - از 128 تا 131)

کلیدواژه ها : یائسگی ،آموزش ،افسردگی ،اضطراب ،: يائسگي

کلید واژه های ماشینی : یائسگی ،افسردگی دوران یائسگی زن ،اضطراب و افسردگی دوران یائسگی ،برنامه آموزشی در زمینه یائسگی ،افسردگی ،اضطراب ،میانگین نمره افسردگی گروه آزمون ،برنامه آموزشی ،دوران یائسگی ،عوارض یائسگی ،مقیاس افسردگی بک ،همسر ،آموزش ،عوارض یائسگی به همسر زن ،زمینه یائسگی به همسر ،تأثیر برنامه آموزشی در زمینه ،عوارض یائسگی به همسر ،افسردگی و اضطراب دوران یائسگی ،زن ،مقیاس اضطراب اشپیل‌برگر ،بررسی نمره اضطراب یک‌ماه ،میانگین نمره افسردگی و اضطراب ،افسردگی بک و اضطراب اشپیل‌برگر ،اضطراب زن در دوران یائسگی ،میانگین نمره افسردگی ،میزان اضطراب و افسردگی ،آزمون ،تفاوت میانگین نمره افسردگی یک‌ماه ،زن یائسه ،زن یائسه بر میزان افسردگی

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر آموزش علایم و عوارض یائسگی به همسران زنان یائسه بر میزان افسردگی و اضطراب زنان در دوران یائسگی انجام شده است. روش: در این کارآزمایی بالینی 102 زن 60-45 ساله به‌تصادف در دو گروه آزمون و گواه جای داده شدند. در ابتدا، هر دو گروه پرسش‌نامه ویژگی‌های فردی، مقیاس افسردگی بک و مقیاس اضطراب اشپیل‌برگر را تکمیل نمودند و سپس همسران افراد گروه آزمون در جلسات آموزش چهره به چهره درباره نشانه‌ها و عوارض یائسگی شرکت کردند. یک ماه بعد دوباره همه آزمودنی‌ها مقیاس‌های افسردگی بک و اضطراب اشپیل‌برگر را تکمیل نمودند. یافته‌ها: میانگین نمره افسردگی و اضطراب آزمودنی‌ها پیش از مداخله در دو گروه تفاوت آماری معنی‌دار نداشت. میانگین نمره افسردگی گروه آزمون پس از مداخله کمتر از گروه گواه بود و دو گروه از این نظر تفاوت آماری معنی‌داری داشتند (05/0p< ). هم‌چنین بررسی نمره اضطراب یک‌ماه پس از آموزش نشان داد که میانگین نمره اضطراب نیز در گروه آزمون به‌طور معنی‌داری کمتر از گروه گواه بوده است (001/0p< ).نتیجه‌گیری: آموزش علایم و عوارض یائسگی به همسران می‌تواند تأثیر چشم‌گیری بر کاهش میزان افسردگی و اضطراب دوران یائسگی داشته باشد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.