Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه سبک های اسنادی و سلامت روان در دانش آموزان تیزهوش و عادی

نویسنده: ؛ ؛

تابستان 1386 - شماره 49 علمی-پژوهشی (وزارت بهداشت) (9 صفحه - از 173 تا 181)

کلیدواژه ها : دانش‌آموزان ،تیزهوش ،سلامت روانی ،دانش آموزان ،سبک های اسنادی ،سبك‌هاي اسنادي

کلید واژه های ماشینی : سلامت روان ،تیزهوش ،سند ،دانش‌آموز تیزهوش و عادی ،دانش‌آموز ،دانش‌آموز تیزهوش ،روان ،سلامت روانی دانش‌آموز تیزهوش ،سلامت روانی ،سبک سند ،سبک سند و سلامت روان ،سند و سلامت روان ،افسردگی ،دختر ،سلامت روان در دانش‌آموز ،عادی ،پرسش‌نامه سبک سند ،سبک سند و سلامت روانی ،پرسش‌نامه ،موقعیت ناخوشایند تفاوت معنی‌دار ،بررسی رابطه سبک ،خوشایند ،سبک سند درونی ،آزمون ،روانی ،دانش‌آموز تیزهوش در موقعیت شکست ،گروه عادی و تیزهوش ،دانش‌آموز پسر سبک سند بیرونی ،موقعیت ناخوشایند سبک سند جزیی ،دانش‌آموز دختر سبک سند بیرونی

هدف: این پژوهش با هدف مقایسة سبک‌های اسنادی و سلامت روانی دانش‌آموزان تیزهوش و عادی و هم‌چنین بررسی روابط موجود میان این متغیرها انجام شده است.روش: این بررسی به روش توصیفی- پس رویدادی انجام شد و آزمودنی‌های پژوهش60 دانش‌آموز تیزهوش (30 دختر و30 پسر که به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند) و 60 دانش‌آموز عادی (30 دختر و 30 پسر که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردیدند) بودند. برای گردآوری داده‌ها آزمون هوش ریون، پرسش‌نامه سبک‌های اسنادی (ASQ) و پرسش‌نامه سلامت عمومی GHQ)) به‌کار برده شد. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون، تحلیل واریانس چندمتغیره و تک‌متغیره و آزمون t بهره گرفته شد. یافته‌ها: این بررسی نشان داد که سبک اسنادی درونی - بیرونی در پسران تیزهوش توانایی پیش‌بینی سلامت روان را دارد. دو گروه دختر و پسر در سبک اسنادی درونی - بیرونی و سبک اسنادی کلی و جزیی موقعیت‌های ناخوشایند، و دو گروه عادی و تیزهوش در سبک اسنادی کلی و جزیی موقعیت‌های ناخوشایند تفاوت معنی‌داری داشتند. در بررسی سلامت روان میان دو گروه عادی و تیزهوش در مؤلفة نارساکنش‌وری اجتماعی تفاوت معنی‌داری به‌دست آمد. نتیجه‌گیری: دانش‌آموزان تیزهوش در موقعیت‌های شکست، سبک اسناد کلی و دانش‌آموزان دختر در هنگام شکست، سبک اسناد بیرونی و جزیی داشتند. دانش‌آموزان تیزهوش دارای نارساکنش‌وری اجتماعی بیشتری نسبت به دانش‌آموزان عادی هستند.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.