Skip to main content
فهرست مقالات

ارزیابی شایستگی های مدیران به روش بازخور 360 درجه

نویسنده:

ISC (20 صفحه - از 73 تا 92)

کلیدواژه ها : ارزیابی ،شایستگی ،مدیران ،بازخور 360 درجه ،ساپکو

کلید واژه های ماشینی : ارزیابی ،مدیران ،بازخور ،نتایج ارزیابی نیروهای تحت سرپرستی ،اطلاعات ،شایستگی ،ارزیابی شایستگی‌های مدیران شرکت ساپکو ،ذینفع ،خودارزیابی ،نتایج ارزیابی مدیر مافوق ،نیروهای تحت سرپرستی ،مدیران به روش بازخور ،مشتریان ،ارزیابی شایستگی ،ارزیابی شایستگی مدیران شرکت ساپکو ،تحقیق ارزیابی شایستگی‌های مدیران شرکت ،شرکت ساپکو به روش بازخور ،سازمان ،نتایج ارزیابی ،مافوق ،پرسشنامه ،ارزیابی شایستگی‌های مدیران ،مدیران شرکت ساپکو وجود ،نظرات ،نتایج ارزیابی مشتریان ،مدیران شرکت ساپکو به روش ،مدیر مافوق ،روش ،مدیریت ،شایستگی‌های مدیران

مشکلات موجود در نظام‌های ارزیابی سنتی(مبتنی بر نظرات یک ذینفع و آن هم‌ مقام مافوق)از یک طرف و منافعی که ارزیابی‌های نوین و جامع(مبتنی بر نظرات‌ چند ذینفع یا 360 درجه‌ای)از طرف دیگر به شرکت‌ها می‌رسانند،باعث شده است که‌ به کارگیری روش بازخور(ارزیابی)360 درجه مورد توجه گسترده شرکت‌های‌ پیشرو جهانی قرار بگیرد.در این مقاله،پس از بررسی مختصر ادبیات موضوع،در یک پژوهش میدانی در شرکت ساپکو با استفاده از یک پرسشنامه معتبر در زمینه‌ بازخور 360 درجه،هشت شایستگی مدیران شامل«ارتباطات،برنامه‌ریزی، سازماندهی،مدیریت منابع انسانی،کنترل،رهبری،تصمیم‌گیری و کارتیمی»،با استفاده از نظرات چهار ذینفع شامل‌"خودارزیابی‌"،"مدیران مافوق‌"،"نیروهای تحت‌ سرپرستی‌"و"مشتریان‌"مورد ارزیابی قرار گرفته است.به کارگیری«روش تحلیل‌ واریانس یک عامله»اختلاف معنادار بین نتایج ارزیابی این چهار ذینفع را در سطح‌ اطمینان 95 درصد تأیید می‌کند و لذا با توجه به این یافته،لزوم اجرای ارزیابی‌های‌ 360 درجه‌ای در سازمان‌ها به علت اینکه مدیران رفتارهای متفاوتی را در مقابل هر ذینفع از خود نشان می‌دهند،تأکید می‌شود.در ادامه نتایج بکارگیری«تکنیک LSD » حاکی از آن است که نتایج‌"خودارزیابی‌"در گروه اول به عنوان بالاترین امتیاز، نتایج ارزیابی‌"نیروهای تحت سرپرستی‌"و"مشتریان‌"در گروه دوم و نتایج‌ ارزیابی‌"مدیران مافوق‌"در گروه سوم به عنوان پایین‌ترین امتیاز قرار می‌گیرند.

خلاصه ماشینی:

"به کارگیری روش بازخور(ارزیابی)360 درجه مورد توجه گسترده شرکت‌های‌ (2)-دانشجوی دوره دکترای مدیریت-گرایش تولید و عملیات دانشگاه علامه طباطبایی استفاده از نظرات چهار ذینفع شامل‌"خودارزیابی‌"،"مدیران مافوق‌"،"نیروهای تحت‌ ارزیابی شایستگی‌های مدیران شرکت ساپکو به روش بازخور 360 درجه مورد بحث‌ هدف اصلی:هدف اصلی این تحقیق ارزیابی شایستگی‌های مدیران شرکت ساپکو «نتایج ارزیابی نیروهای تحت سرپرستی»مدیران شرکت ساپکو وجود دارد. برای سازمان‌ها اهمیت دارد این است اعضای سازمان تعریف مشترکی از در این روش از اطلاعات ذینفعان مختلف برای ارزیابی استفاده می‌شود و ارزیابی‌ ط-ارزیابی توسط دیگر ذینفعانآمادگی سازمان برای انجام بازخور 360 درجه آمادگی سازمان برای اجرای برنامه‌های بازخور 360 درجه ارزیابی می‌شود. خودارزیابی و مشتریان ارزیابی از شایستگی‌های مدیران شرکت ساپکو در قالب‌ است که به یکی از روش‌های ارزیابی شایستگی‌های مدیران یعنی بازخور 360 درجه‌ این تحقیق به ارزیابی شایستگی مدیران شرکت ساپکو در طی سال‌های 1383- جامعه آماری در این تحقیق مجموع مدیران شرکت ساپکو(41 نفر)بوده‌اند که 3 در این تحقیق کلیه جامعه آماری مدیران یعنی 38 نفر مد نظر بوده است اما به‌ مدیران از جامعه آماری کنار گذاشته شده است و تنها اطلاعات 29 نفر از آنها که به‌ در این تحقیق 4 دسته متغیر اصلی(ذینفع)تعریف شده است: متغیرهای خودارزیابی:مدیران شرکت ساپکو که در این تحقیق به ارزیابی‌ در این تحقیق برای ارزیابی هر مدیر از نظرات حد اقل یک نفر از مدیران مافوق،5 با توجه به آزمون فرضیه اصلی و تأیید اختلاف معنادار میان نتایج ارزیابی چهار مدیران تمایل به ارزیابی بالاتر شایستگی‌های خود نسبت به سه ذینفع دیگر ارزیابی‌"

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.