Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی کنترلهای داخلی در ایران

نویسنده:

کلید واژه های ماشینی : حسابداری ،کنترلهای داخلی ،بررسی کنترلهای داخلی در ایران ،ایران ،مدیریت ،سیستم ،اقتصادی ،سیستم کنترلهای داخلی ،مالکیت ،انجمن حسابداران خبره ،نظر انجمن حسابداران خبرهء ایران ،حساب‌رسی ،سازمان ،تولید ،تعریف اساس کار کنترل داخلی ،نظر انجمن حسابداران ،کارایی ،واحدها ،کنترلهای حسابداری ،دولت ،انجمن حسابداران خبره ایران ،دارایی‌ها ،کنترلهای حسابداری و کنترلهای اداری ،تعریف ،کنترلهای داخلی شرکتها ،بررسی ،اجرای سیستمهای کنترل داخلی ،کنترلهای اجرایی و حساب‌رسی داخلی ،سهامی ،اجرای کنترلهای داخلی

خلاصه ماشینی:

"* کنترلهای حسابداری: این کنترلها شامل طرح سازمان ورشوهای اجرایی و سوابقی است که با حفاظت داراییها و اعتبار سوابق مالی ارتباط داشته و بالنتیجه درجهت حصول اطمینان درموارد زیر طراحی می‌گردد: الف-اینکه معاملات مطابق مجوزهای عمومی یا مشخص مدیریت انجام گیرد. عوامل اساسی کنترلهای داخلی عبارتند از: الف-طرح سازمانی(شامل شرح وظایف کارکنان) ب-روشهای اجرایی تجویز،ثبت و حفاظت(شامل کنترلهای اجرایی) ج-نظارت و بازبینی مدیریت * نظر انجمن حسابداران خبرهء ایران: انجمن حسابداران خبرهء ایران ضمن تأیید و پذیرش بیانیه‌های انجمنهای بین المللی‌ فوق اهداف کلی موردنظر در اجرای سیستمهای کنترل داخلی را چنین برمی‌شمرد: الف-حفظ و حراست و ثبت صحیح و بموقع عملیات مالی مربوط به کلیه داراییها و استفاده از آنها برای مقاصد مؤسسه. 2-1-حاکم بودن جو کارمندی 3-1-عدم وجود"نگرش سیستمی‌" 4-1-کمبود نیروی متخصص 5-1-عدم وجود تفکر"بازنگری‌"در سیستمها 6-1-گریز از"حساب‌پذیری‌" 7-1-تکیه بر اطمینان فردی 2-از دیدگاه‌"ساختار سیاسی-اجتماعی‌": 1-2-تأثیر انقلاب اسلامی در شئونات مالی و غیرمالی 2-2-تأثیر انقلاب فرهنگی دانشگاهها 3-2-تأثیر شرایط جنگی 4-2-عدم وجود استانداردهای پذیرفته‌شده حسابداری در ایران 5-2-عدم امنیت شغلی 3-از دیدگاه‌"ساختار اقتصادی‌": 1-3-عدم گسترش شرکتهای سهامی عام(در مقایسه با کشورهای غربی) 2-3-فعال نبودن بورس اوراق بهادار 3-3-عدم وجود بازار رقابت(درمقایسه با کشورهای غربی) 4-3-عدم تفکیک مالکیت از مدیریت 5-3-درخطر بودن‌"تداوم فعالیت‌"شرکتها براثر فشارهای اقتصادی و کمبود مواد اولیه 6-3-عدم تطابق رشد فنی و اقتصادی با رشد تخصصی اداری و مالی 7-3چندنرخی بودن بازار 8-3-افزونی سوددهی کارهای غیرمولد نسبت به کارهای مولد 4-از نظر سایر دیدگاهها: 1-4-تأثیر وسعت شرکتها 2-4-تأثیر قدمت شرکتها 3-4-تأثیر نوع صنعت 4-4-تأثیر نوع مالکیت حال به بررسی هرکدام از موارد فوق می‌پردازیم."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.