Skip to main content
فهرست مقالات

حسابرسی مدیریت «شناخت مقدماتی» اصول، ابزار، و مراحل عمل

مترجم:

(12 صفحه - از 12 تا 23)

کلید واژه های ماشینی : حساب‌رسی مدیریت ،ارزشیابی ،ارزیابی ،عملکرد ،ابزارهای عملی انام حساب‌رسی مدیریت ،اصول ،حساب‌رسی مدیریت ارزشیابی عملکرد ،کنترل فعالیت دستگاههای بخش عمومی ،سازمان ،اقتصادی ،ابزارهای ،عمل ،فعالیت ،مدیریت در حساب‌رسی دولتی ،کنترل ،اصول حساب‌رسی مدیریت ،مقوله ،Management Audit ،اجرایی ،بررسی فعالیت مدیریتهای بخش خصوصی ،کل فعالیت مؤسسات مورد حساب‌رسی ،فعالیتهای مدیریت ،ارزیابی همه‌جانبه فعالیتهای مدیریت تعریف ،مقدمه‌ای بر حساب‌رسی مدیریت ،گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور ،حساب‌رسی مدیریت " بررسی کل ،دیوان محاسبات کشور ،عملکرد مالی دستگاه مورد رسیدگی ،عملکرد اقتصادی ،مقدمه‌ای بر حساب‌رسی دولتی

خلاصه ماشینی:

"* پیدایش حسابرسی مدیریت بحرانهای جهان سرمایه‌داری پس از جنگ جهانگیر اول و رکود سالهای دههء 02 قرن‌ حاضر از طرفی و ضرورت کنترل و بازنگری عملکرد شرکتها و مؤسسات اعم از خصوصی یا عمومی از طرف دیگر این سؤال را مطرح ساخت که آیا فعالیت کلی سازمانهای اقتصادی‌ یا اجتماعی تا چه حد با خواست و منافع اشخاص یا سیستمهای بوجودآورندهء آنها انطباق‌ داشته است؟و آیا می‌توان ابزارهایی برای بررسی و کشف ضعفها و بالنتیجه اصلاح روشهای‌ اجرایی در نهایت مدیریت آنها یافت؟ از میان ابزارهای قدیمی که تا آن زمان مورد استفاده و استناد قرار می‌گرفت کاربرد اصول مدیریت علمی و نتایج حاصل از اعمال روشهای حسابرسی بوده است که طی آنها سعی می‌شده است اصول عام و خاص حاکم بر روشهای اجرایی مدیریت مورد نقد قرار گیرد و از طریق کشف و تأیید یا رد صورتهای مالی و تصحیح سیستمهای مالی امکانات و محدودیتهای‌ موجود بر سر راه فعالیت و توسعهء شرکتها و مؤسسات شناسایی شود. ص 3 متن (7)و(8)-مقاله‌"مقدمه‌ای بر حسابرسی دولتی‌"نشریه حسابدار ص 8 مدیریت دست یافت،با این وجود در حال حاضر در کشور ما سازمانها و تشکیلات زیر عهده‌دار امر نظارت کلی بر اجرای قوانین و مقررات و کنترل فعالیت دستگاههای بخش‌ عمومی و خصوصی می‌باشند: 1-سازمان بازرسی کل کشور 2-دیوان عدالت اداری 3-دیوان محاسبات 4-مجلس شورای اسلامی(از طریق نمایندگان و کمیسیونهای مختلف) 5-بعضی از تشکیلات داخلی سازمانها از قبیل مؤسسات حسابرسی 6-نهاد و تشکیلات قضایی 7-حوزه‌های مالیاتی 8-بازرسان و حسابرسان مستقل‌"1 همان‌طور که گفته شد،رسیدگیها صرفا از دید"اجرای قوانین و مقررات‌"مورد نظر است و"هرکدام از رسیدگیها و حسابرسی‌ها با توجه به اهداف خاص دستگاه مورد رسیدگی و دیدگاههای سازمان رسیدگی‌کننده انجام خواهند شد"2و از آنجا که‌"دیدگاه‌ هرکدام از مقامات و مسئولان در مورد دستگاه رسیدگی شونده متفاوت خواهد بود و به تبع‌ آن حدود حسابرسی مدیریت متغیر و انجام آن از دیدگاهی تا دیدگاهی دیگر گونه‌های‌ مختلف خواهد داشت‌"3..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.