Skip to main content
فهرست مقالات

طرح جامع تحقیق در اقتصاد اسلامی

نویسنده: ؛

کلید واژه های ماشینی : اقتصاد اسلامی ،نظام اقتصادی اسلام ،نظام اقتصادی ،تحقیق در اقتصاد اسلامی ،طرح جامع ،علم اقتصاد اسلامی ،رابطهء انسان با طبیعت ،شریعت اسلام ،علم اقتصاد ،اقتصادی اسلام ،مفهوم نظام اقتصادی اسلام ،مهندسی نظام اقتصادی اسلام ،اهداف اقتصاد اسلامی ،خداوند ،انسان با طبیعت ،اهداف اقتصاد ،رابطهء انسان ،فلسفهء اقتصاد اسلامی ،موضوع حکم ،نگرش اسلامی ،شرکت‌کنندگان در نظام اقتصادی ،مکتب اسلام ،تغییر رابطهء انسان ،دانش اقتصاد اسلامی ،توسعهء اقتصادی ،مکتب اقتصادی ،الگوهای روابط ،اخلاق اقتصادی اسلام ،احکام عناوین ،رفتارهای اقتصادی

اقتصاد اسلامی پسوند اصطلاحات گوناگونی چون:علم،نظام، مکتب،حقوق،فلسفه و...است.ازاین‌رو،بدون تعیین پیشوند آن،دارای‌ مفهوم جامعی است که می‌تواند شامل همهء این مقولات شود.موضوع این‌ طرح جامع،اقتصاد اسلامی به مفهوم عام آن است که مقولات نه گانهء زیر را دربرمی‌گیرد: 1.فلسفهء اقتصاد اسلامی،2.اهداف اقتصاد اسلامی،3.مذهب(مکتب) اقتصادی اسلام،4.حقوق اقتصادی،5.اخلاق اقتصادی اسلام،6.نظام‌ اقتصادی اسلامم،7.نظام‌سازی یا مهندسی نظام اقتصادی اسلام،8.علم‌ اقتصاد اسلامی،9.توسعهء اقتصادی با نگرش اسلامی. به صورت منطقی این طرح،به نه کلان طرح و هریک نیز به چند طرح‌ کوچک‌تر تقسیم می‌شود.بدین‌ترتیب نقشهء تحقیقات گسترده،جامع،و نظام‌مند شکل می‌گیرد. از نگاه مجلهء«پژوهش و حوزه»نشان دادن افق‌های پژوهشی و پژوهش در قلمرو تعامل‌ دین و علوم انسانی و نیز قلمرو دانش‌های نوبنیاد دینی از منزلتی ویژه برخوردار است. دانش اقتصاد اسلامی از جمله دانش‌های نوبنیاد دینی است که در قلمرو تعامل دین و علوم انسانی متولد شد.این علم،در مسیر رشد و بالندگی خود بی‌گمان امروزه از موفق‌ترین عرصه‌های دانش‌آفرینی و دارای نتایج کاربردی در حوزهء علمیه می‌باشد. به حق علامه شهید صدر نقطهء اتکا و اوج این حرکت تلقی می‌شود؛اما شاگردان مکتب او نیز گام‌های بلندی در این زمینه برداشته‌اند. گروه اقتصاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشهء اسلامی در این نوشتار موضوعات،ابعاد و ساختار پژوهشی در قلمرو دانش اقتصاد اسلامی را در چارچوب یک سیستم پژوهشی‌ معرفی کرده است.به نظر می‌رسد پژوهشگران عرصهء اقتصاد اسلامی،می‌توانند چارچوب خوبی را در این طرح‌واره برای آیندهء پژوهش خود دریابند. گفتنی است که این طرح هنوز نهایی نیست.از این‌روی پژوهشگاه و فصلنامه از دیدگاه‌های اصلاحی در این‌مورد-در کنار طرح‌های مشابه در قلمرو سایر علوم- استقبال می‌کند.

صفحه:
از 219 تا 266