Skip to main content
فهرست مقالات

بررسی رابطه گرایش های ارزشی دانش آموزان و اولیاء مدارس پیش دانشگاهی کردستان

نویسنده: ؛

تابستان 1383 - شماره 78 (22 صفحه - از 33 تا 54)

کلیدواژه ها : گرایش ارزشی ،جنسیت ،رشتهء تحصیلی ،پایگاه اجتماعی-اقتصادی ،پیش‌دانشگاهی

کلید واژه های ماشینی : مدارس دورهء پیش‌دانشگاهی کردستان ،دانش‌آموزان دورهء پیش‌دانشگاهی کردستان ،دورهء پیش‌دانشگاهی کردستان ،گرایش ارزشی دانش‌آموزان ،رابطهء گرایش ارزشی دانش‌آموزان ،پیش‌دانشگاهی کردستان در سال ،مدارس دورهء پیش‌دانشگاهی ،مدارس رابطهء معنی‌داری وجود ،پیش‌دانشگاهی کردستان با توجه ،اولی‌ای مدارس ،پیش‌دانشگاهی کردستان ،کردستان در سال تحصیلی ،رشتهء تحصیلی ،ارزشی دانش‌آموزان ،بررسی رابطهء گرایش‌های ارزشی ،پایگاه اجتماعی ،پیش‌دانشگاهی ،گرایش ارزشی ،اولی‌ای مدارس دورهء ،مدارس رابطهء معنی‌داری ،مورد اولی‌ای مدارس مادی ،رابطهء معنی‌داری وجود ،اولی‌ای مدارس رابطهء ،رابطهء گرایش ارزشی ،دورهء پیش‌دانشگاهی ،فرامادی ،مادی ،تحصیلی ،اینگلهارت ،ارزشی اولی‌ای مدارس مادی

پژوهش حاضر به بررسی رابطهء گرایش‌های ارزشی‌ دانش‌آموزان و اولیای مدارس دورهء پیش‌دانشگاهی‌ کردستان با توجه به جنسیت،رشتهء تحصیلی و پایگاه‌ اجتماعی-اقتصادی آنان پرداخته است.جامعهء آماری‌ این پژوهش،کلیهء اولیای مدارس و دانش‌آموزان دورهء پیش‌دانشگاهی کردستان در سال تحصیلی 81-1380 هستند.کلیهء اولیای مدارس به شیوهء سرشماری و منظم‌ همراه با،تعداد 734 نفر از دانش‌آموزان به روش‌ طبقه‌ای-تصادفی انتخاب شدند.همچنین با استفاده از پرسش‌نامهء محقق.ساخته و سنجهء دوازده ارزشی‌ اینگلهارت،اطلاعات لازم گردآوری شد و با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی و آزمون مجذور کاو ضریب فی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بیان‌گر آن است که گرایش ارزشی بیش‌تر دانش‌آموزان،فرامادی و در مورد اولیای مدارس مادی است و بین گرایش ارزشی آنان رابطهء معنی‌داری‌ وجود ندارد.هم‌چنین،یافته‌های تحقیق بیان‌گر آن است که عامل جنسیت در ارتباط بین گرایش‌های ارزشی دانش‌آموزان و اولیای مدارس به صورت یک‌ متغیر تعدیل‌کننده عمل کرده است.نتایج حاکی از آن است که گرایش ارزشی‌ دانش‌آموزان همهء رشته‌های تحصیلی مادی است.در نهایت،یافته‌های پژوهش نشان دادند که تنها در طبقهء متوسط پایگاه اجتماعی-اقتصادی،بین گرایش ارزشی‌ دانش‌آموزان و اولیای مدارس رابطهء معنی‌داری وجود دارد.در پایان این مقاله، نتایج مورد بحث قرار گرفته و ضمن اشاره به محدودیت‌های تحقیق، پیشنهادهای پژوهشی و کاربردی ارایه شده است.این مقاله را جناب آقای دکتر نصر الله عرفانی عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور سنندج تهیه و در اختیار فصلنامه قرار داده‌اند که بدین وسیله از ایشان تقدیر و تشکر به عمل می‌آید.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.