Skip to main content
فهرست مقالات

ساخت و استاندارد سازی آزمون نگرش سنج به مواد مخدر و تعیین رابطه بیان مؤلفه های فردی و خانوادگی با آن برای دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران

نویسنده:

ISC (26 صفحه - از 51 تا 76)

کلید واژه های ماشینی : مواد مخدر، مصرف مواد مخدر، نگرش، نگرش نسبت به مواد مخدر، آزمون نگرش سنج مواد مخدر، خطرات استفاده از مواد مخدر، نگرش نسبت به مصرف مواد، نسبت به مواد مخدر، نگرش سنج به مواد مخدر، مواد مخدر با تحلیل عوامل

هدف از تحقیق حاضر،ساخت آزمون نگرش سنج مواد مخدر با تحلیل عوامل و سنجش روایی و پایایی آن بود.به‌ همین منظور 946 دانش‌آموز دختر و پسر مقطع متوسطه‌ شهر تهران ابزار طراحی شده را تکمیل کردند.براساس‌ تحلیل عوامل پاسخهای آزمودنیها 14 مورد از 54 مورد پرسش‌نامه حذف و در نتیجه پرسش‌نامه‌ای 40 پرسشی تهیه‌ شد.روایی پرسش‌نامه از طریق تحلیل مؤلفه‌های اصلی و به‌ روش چرخش واریماکس و ابلیمین مستقیم و پایایی آن با ضریب آلفای کرانباخ و بازآزمایی مورد بررسی قرار گرفت.

خلاصه ماشینی:

"1. تهیه ابزاری استاندارد برای سنجش نگرش نسبت به مواد مخدر(اثرات،خطرات‌ 1. بررسی اعتیاد و پایایی مقیاس نگرش‌سنج محقق ساخته نسبت به مواد مخدر(اثرات، 2. تعیین رابطه مؤلفه‌های فردی و خانوادگی با نگرش نسبت به مواد مخدر. 1. نگرش نسبت به اثرات استفاده از مواد مخدر:این خرده مقیاس نگرش فرد نسبت‌ 2. نگرش نسبت به خطرات استفاده از مواد مخدر:این خرده مقیاس به تصورات غیر 3. نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر:این خرده مقیاس به علاقه و تمایل فرد به‌ لازم به ذکر است که جهت بررسی رابطه میان نگرش به مواد مخدر و تعیین اینکه پرسشهای هریک از مقیاسهای ساخته شده برای سنجش نگرش به‌ مصرف مواد مخدر ضرایب آلفای محاسبه شده برای دانش‌آموزان پسر نسبت به خطرات استفاده از مواد مخدر ضریب آلفا برای دانش‌آموزان دختر 78، مصرف و خطرات استفاده از مواد مخدر)را مورد سنجش قرار می‌دهد؟ دوم(نگرش نسبت به مصرف مواد مخدر)15/8 درصد واریانس را مؤلفه سوم‌ داده که پرسشنامه ساخته شده جهت سنجش نگرش به مواد مخدر از سه عامل‌ 7. میان ناایمنی در کانون خانواده و نگرش نسبت به مواد مخدر رابطه مثبت وجود دارد تحصیلات والدین و نگرش دانش‌آموزان نسبت به مصرف مواد مخدر(تمایل به‌ نسبت به اثرات،مصرف و خطرات استفاده از مواد مخدر مثبت‌تر شده است. نگرش نسبت به مصرف و خطرات مواد مخدر تغییری نکرده است. با افزایش سن نگرش دانش‌آموزان نسبت به مصرف و خطرات استفاده از مواد مخدر تحصیلی نگرش نسبت به مصرف و خطرات استفاده از مواد مخدر منفی‌تر شده است‌ نگرش نسبت به مواد مخدر(اثرات،خطرات و مصرف)است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.