Skip to main content
فهرست مقالات

یک چارچوب فرایندگرا برای ارزیابی ارزش تجاری فناوری اطلاعات

مترجم:

(10 صفحه - از 127 تا 136)

در محیط رقابتی فعلی،نیاز برای اعمال مدیریت بهتر منابع سازمانی،بویژه منابع فناوری اطلاعات،مستلزم ارزیابی سهم واقعی هریک از منابع در عملکرد سازمانی است.اگرچه مدارک غیر قابل انکاری در خصوص توانایی فناوری اطلاعات در ارزش آفرینی وجود دارد اما چارچوب‌ مناسبی برای ارزش تجاری آن به وجود نیامده است.بسیاری از منابع مطالعاتی موجود در زمینه بهره‌وری فناوری اطلاعات و ارزش تجاری را می‌توان در جهت تعریف شاخص‌های سطح بازدهی استفاده کرد.تمرکز روی متغیرهای سطح بازدهی شرکت،درک محدودی از چگونگی و میزان ارزش آفرینی فناوری اطلاعات را به دست می‌دهد.این مقاله یک چارچوب مفهومی از ارزش تجاری فناوری اطلاعات را در قالب بررسی‌ سازمان و فرآیندهای طراحی شده بوسیلهء فناوری اطلاعات فراهم می‌آورد.این چارچوب بستری را برای مطالعه فرآیندی ارزش تجاری فنآوری‌ اطلاعات فراهم کرده و درک ما را از رابطه میان فناوری اطلاعات و عملکرد افزایش می‌دهد.

خلاصه ماشینی:

"اهمیت‌ انتخاب یک رویکرد فرآیندگرا برای تحلیل اثر فناوری اطلاعات‌ بر ارزش تجاری در ادبیات آکادمیک آن می‌باشد و معانی درک‌ شده آن توسط محققین در فرآیند نوآوری و مهندسی مجدد نشان داده شده است. این مقاله چارچوب مفهومی فرآیندی از ارزش تجاری‌ فناوری اطلاعات را تشریح می‌کند و به این ترتیب موجب‌ افزایش درک ما از رابطه میان سازمان و فنآوری اطلاعات و تاثیر آن در عملکرد سازمانی می‌شود. 2. مطالعات فناوری اطلاعات،سازمان و فرآیندهای‌ سازمانی به علت محدودیت‌های مطالعات موجود روی فناوری‌ اطلاعات بویژه مطالعات مبتنی بر بازدهی،رویکرد فرآیندگرا یک‌ نگاه عمیق‌تری را در زمینه ارزش تجاری ایجاد کرد و ما نیز از این طریق با مرور ادبیات فناوری اطلاعات و سازمان به‌ جستجوی مطالعات فناوری اطلاعات و فرآیند سازمانی‌ پرداختیم. بسیاری از محققان به‌ نقش فناوری اطلاعات در بهبود فرآیندها توجه نموده‌اند لیکن‌ تحقیقات زیادی در خصوص ارزش تجاری فناوری اطلاعات در حمایت از کوشش‌های طراحی مجدد سازمان وجود ندارد. در هر حال فعالیت‌های‌ عملیاتی و فرآیندهای مدیریتی به طور جدا ناشدنی به یکدیگر مرتبط هستند که نمی‌تواند از فواید نوع‌شناسی این فرآیندها به‌ عنوان بخشی از یک چارچوب ارزیابی تاثیرات ارزش تجاری‌ فناوری اطلاعات را کم کند. زنجیره ارزش پورتر فعالیت‌های‌ سازمانی در هر موسسه‌ای را به صورت فرآیندهای مجزای‌ اقتصادی و تکنولوژیکی نشان داده که به منظور انجام‌ فعالیت‌های تجاری انجام می‌شوند و پایه مناسبی را برای توجه به‌ تاثیر فناوری اطلاعات در فرآیندهای عملیاتی و مدیریتی فراهم‌ می‌آورند."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.