Skip to main content
فهرست مقالات

آنالیز تعاملی CSFs و R & D در ارتباط با پیشرفت سازمانهای خصوصی

نویسنده:

(10 صفحه - از 63 تا 72)

کلیدواژه ها : تحقیق و توسعه ،عوامل محیطی ،پاردایم ،موقعیت استراتژیکی ،عوامل کلیدی موفقیت ،مشاورین‌ CSFs ،مصاحبه رودرو ،حاشیه ایمنی تصمیم

کلید واژه های ماشینی : اطلاعات ،Fs ،مدیر ،سازمان ،CSFs ،عوامل کلیدی موفقیت ،تعامل ،مدیریت ،مقوله شاخصهای کلیدی موفقیت مدیران ،صنعت ،مشاورین عوامل حیاتی موفقیت ،شاخصهای کلیدی موفقیت ،آنالیز تعاملی CSFs ،عوامل ،عوامل حیاتی موفقیت ،پیشرفت سازمانهای خصوصی ،اکتشاف عوامل حیاتی موفقیت مدیران ،تحقیق و توسعه ،استراتژیک ،تصمیم‌گیری ،تاریخچهء عوامل حیاتی موفقیت ،اطلاعاتی مدیریت ،تشخیص شاخصهای کلیدی موفقیت ،Fs ها ،مدیریت استراتژیک ،خاستگاه شاخصهای کلیدی موفقیت ،مدیران اجرائی نیازهای اطلاعاتی ،فعالیت ،موقعیت عوامل کلیدی موفقیت ،بسترساز پیشرفت سازمانها

بر واضح است عوامل کلیدی موفقیت‌ (CSFs) ،عرصه‌های محدود و معینی هستند که در آن عرصه‌ها بایستی نتایج رضایت‌بخش و مورد انتظار سازمان حاصل گردد که در این میان نقش تحقیق و توسعه به عنوان عامل ایجاد و بسط پویایی سازمان مخصوصا در بخش خصوصی(با شدت‌ رقابت زیاد)غیرقابل انکار می‌باشد.لذا تعامل میان‌ RD و CSFs بسترساز پیشرفت سازمانها خواهد بود. مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا ضمن بررسی این تعامل،به معرفی مقوله شاخصهای کلیدی موفقیت مدیران با نگاهی عمیق و کاربردی در عصر بر چالش و نوین بپردازد و در ارتباط با سیر تحولات تجارت و صنعت در دنیا به تبیین جایگاه،خاستگاه و ماهیت‌ CSFs اهتمام ورزد تا شاید ضرورت و اهمیت استفاده از مشاورین عوامل حیاتی موفقیت در سازمانها(مخصوصا در جهان سوم)روشن‌تر گردد.

خلاصه ماشینی:

"(به تصویر صفحه مراجعه شود) آنالیز تعاملی‌ CSFs 1و RD 2در ارتباط با پیشرفت سازمانهای خصوصی نویسنده: موسی رضوانی چمن زمین‌ عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی-واحد آستاراچکیده بر واضح است عوامل کلیدی موفقیت‌ (CSFs) ،عرصه‌های محدود و معینی هستند که در آن عرصه‌ها بایستی نتایج رضایت‌بخش و مورد انتظار سازمان حاصل گردد که در این میان نقش تحقیق و توسعه به عنوان عامل ایجاد و بسط پویایی سازمان مخصوصا در بخش خصوصی(با شدت‌ رقابت زیاد)غیرقابل انکار می‌باشد. لذا با توجه به اینکه امروزه یک تصمیم خوب:"ترکیبی‌ است از 09%اطلاعات و 01%فقط قضاوت مدیر" تحقیق و توسعه‌ نیز زادهء بارقهء ناگهانی یک فکر نیست،بلکه فعالیتی است‌ نظام‌مند و سیستماتیک جهت پی بردن به چرا و چگونگی‌های‌ یک مسئله یا مشکل‌5با استفاده از ابزارهای علمی مناسب‌[1]و از طرفی رقابت در بین سازمانهای خصوصی از شدت زیادی‌ برخوردار است،مسلما دیگر شیوه‌های کهن مدیریتی جوابگوی‌ نیازهای استراتژیک امروزی در مفهوم ایجاد تطابق بین‌ فاکتورهای غیرقابل کنترل برون سازمانی و متغیرهای قابل کمنترل‌ درون سازمانی نخواهد بود. این حوزه‌ها،حوزه‌هایی حیاتی هستند که‌ مدیر باید اطلاعات متناسب را دریافت نماید تا دریابد آنچه در این حوزه می‌گذرد متناسب با نیازهای واقعی و مورد انتظار او هستند یا نه؟بطور کلی عوامل حیاتی موفقیت جهت یک مدیر مشخص شده و از یک نقطه نظر خاص بدانها نگریسته می‌شود لذا هیچ قاعدهء خاصی برای تعیین آن عوامل بجز استفاده از حوزه‌های حسی و شهودی ناخودآگاه و مصاحبه مشاورین‌ طراحی نظامهای اطلاعاتی وجود ندارد ]APO,1997[ . (به تصویر صفحه مراجعه شود) نمودار 8:نیروهای محیطی موثر بر فعالیت سازمان تعیین عوامل حیاتی موفقیت،روشی است که‌ مدیر بوسیلهء آن می‌تواند نیازهای خود را تعریف‌ نماید و اطلاعات مورد نیاز و ضروری خود را که‌ برخاسته از نیازهای عملیاتی-اداری- استراتژیک و..."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.