Skip to main content
فهرست مقالات

هوشمندی کسب و کار کلید موفقیت مدیریت بنگاه اقتصادی

نویسنده: ؛

کلیدواژه ها : هوشمندی کسب‌وکار1 ،مرکز ارتقاء هوشمندی کسب‌وکار ،چارچوب هوشمندی کسب‌وکار2 ،مهارتهای تحلیلی‌3نرخ بازگشت سرمایه‌4 ،انبار داده‌5

کلید واژه های ماشینی : مرکز ارتقاء هوشمندی کسب‌وکار ،هوشمندی کسب‌وکار ،کسب‌وکار ،ارتقاء هوشمندی کسب‌وکار ،نرخ بازگشت سرمایه ،مرکز ارتقاء هوشمندی ،اهمیت هوشمندی کسب‌وکار ،سطوح هوشمندی کسب‌وکار ،زمینه هوشمندی کسب‌وکار ،ارتقاء هوشمندی ،چارچوب هوشمندی کسب‌وکار ،افزایش نرخ بازگشت سرمایه ،فعالیتهای مرتبط با هوشمندی ،مهارتهای هوشمندی کسب‌وکار ،مرکز ارتقاء ،برنامه‌های کاربردی ،کاربردی هوشمندی کسب‌وکار ،مهارتهای تحلیلی ،هوشمندی کسب‌و کار ،مهارتهای هوشمندی ،کسب‌وکار و ارتباط ،کاربردی ،مهارتهای مرتبط ،عصر اطلاعات ،مهارتهای فناوری اطلاعات ،رقابتی سازمان ،مرتبط ،فعالیتهای مرتبط ،مهارتهای لازم ،فناوری اطلاعات

در این مقاله سعی بر آن است تا با بیان اهمیت هوشمندی کسب‌وکار برای سازمانها،تأثیر آن بر وضعیت رقابتی سازمان و چگونگی ساختاردهی‌ آن در عصر اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد.در این راستا با نگرشی به آینده و ارائه برآوردهایی در این زمینه،اهمیت موضوع و جایگاه آن در کسب‌وکار روشن شده،سپس سطوح هوشمندی کسب‌وکار و ارتباط آنها با نرخ بازگشت سرمایه بیان شده و در ادامه مهارتهای مرتبط و مورد نیاز جهت هوشمندی کسب‌وکار مطرح گردیده است.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.