Skip to main content
فهرست مقالات

نقش الگوبرداری در ارتقا اثربخشی فرایند مدیریت و پژوهش منابع انسانی

نویسنده: ؛

کلیدواژه ها : بالندگی ،توانمندی‌سازی ،بهینه‌کاوی ،پرورش منابع انسانی ،شاخص‌های عملکرد منابع انسانی

کلید واژه های ماشینی : الگوبرداری ،شاخص‌های عملکرد منابع انسانی ،منابع انسانی ،الگوهای موفق منابع انسانی ،عملکرد منابع انسانی ،الگوبرداری در منابع انسانی ،الگوی ایجاد قابلیت‌های منابع ،ایجاد قابلیت‌های منابع انسانی ،مدیریت منابع انسانی ،الگوبرداری منجر به عملکرد ،الگوبرداری در حوزه مدیریت ،قابلیت‌های منابع انسانی ،موفق ،فرآیند مدیریت ،اندازه‌گیری عملکرد ،الگوهای موفق ،توسعه منابع انسانی ،انسانی نیازمند ،تجارب موفق ،پرورش منابع انسانی ،شمار ،فرآیندهای منابع انسانی ،ترک شغل ،مدیریت و پرورش منابع ،ایجاد قابلیت‌های ،موفق سازمان‌ها ،خرده سیستم‌های منابع انسانی ،اهمیت الگوبرداری ،درصد ترک شغل ،ابعاد منابع انسانی

برای پاسخ‌گویی و سازگاری با تغییرات عمده در نظام‌های سازمانی و منابع انسانی لازم است حوزه‌های بهبود تعالی منابع انسانی شناخته و همواره وضعیت‌ مطلوب طراحی و به سمت آن جهت‌گیری شود.طراحی وضعیت از طریق تلفیق الگوهای موفق منابع انسانی و بومی‌سازی آن امکان‌پذیر خواهد بود. استفاده از تجارب موفق سازمان‌ها در بعد منابع انسانی نیازمند تدوین روال منطقی برای الگوبرداری مداوم می‌باشد.ارتقاء سطح عملکرد مدیریت منابع‌ انسانی نیازمند مقایسه وضعیت عملکرد با الگوهای موفق و رو به بهبود می‌باشد.چگونگی اندازه‌گیری عملکرد منابع انسانی،بهبود آن،ایجاد مهارت‌های‌ جدید،تولید توانمندی‌های جدید از مؤلفه‌هایی است که نیازمند الگو بوده و تجارب موفق در این زمینه راه‌گشا خواهد بود عرصه‌های مختلف منابع‌ انسانی نظیر استخدام و به کار گماری،حقوق و پاداش،توسعه کارکنان،روابط کارکنان در تعامل با همدیگر و با الگوبرداری منجر به عملکرد مطلوب‌سازان‌ می‌گردد.بر این اساس و با توجه به اهمیت الگوبرداری در حوزه مدیریت و پرورش منابع انسانی در این مقاله سعی بر آن است الگوی ایجاد قابلیت‌های منابع‌ انسانی ارایه و سپس الگوی بهینه‌یابی در ابعاد منابع انسانی معرفی و سپس شاخص‌های عملکرد منابع انسانی مورد تحلیل قرار گیرد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.