Skip to main content
فهرست مقالات

رابطه سرمایه اجتماعی با هویت اجتماعی دانشجویان «مطالعه موردی یازده دانشگاه دولتی شهر تهران» مهر 1382

نویسنده: ؛ ؛ ؛

سال 1383 - شماره 17 علمی-پژوهشی (34 صفحه - از 59 تا 92)

کلیدواژه ها : هویت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ،تعهد اجتماعی ،تعلقات اجتماعی ،تعاملات اجتماعی

کلید واژه های ماشینی : سرمایه اجتماعی ،میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان ،هویت اجتماعی ،سرمایه اجتماعی دانشجویان ،میزان سرمایه اجتماعی ،دانشجویان با نحوه‌ی تعریف ،برخورداری دانشجویان از سرمایه ،دانشجویان از سرمایه اجتماعی ،دانشجویان با میزان برخورداری ،هویت اجتماعی دانشجویان ،جنبه‌های اجتماعی هویتی ،اجتماعی دانشجویان ،نحوه‌ی تعریف و برداشت ،اعتماد افراد به نهادها ،تولید سرمایه اجتماعی ،میزان برخورداری ،میزان برخورداری دانشجویان ،جنبه‌های اجتماعی ،مفهوم سرمایه اجتماعی ،ارتباطی سرمایه اجتماعی دانشجویان ،اعتماد اجتماعی ،گروه‌های اجتماعی ،دانشجویان با میزان سرمایه ،تولید سرمایه اجتماعی نقش ،سرمایه اجتماعی در دانشجویانی ،نحوه‌ی تعریف ،افزایش سرمایه اجتماعی ،شبکه‌های اجتماعی ،فرضیه‌ی اصلی تحقیق ،برخورداری

‌مقاله‌ی پژوهشی حاضر به بررسی رابطه میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان با نحوه‌ی تعریف و برداشت آنان از جنبه‌های اجتماعی هویت خود پرداخته است. تعداد 700 نفر دانشجو به عنوان گروه نمونه از یازده دانشگاه دولتی روزانه شهر تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری مطبق متناسب انتخاب شدند. سرمایه اجتماعی که نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت به شمار می‌آید، مقوله‌ای تازه و نسبتا ناشناخته در کنش‌های اجتماعی محسوب می‌شود. در این تحقیق سرمایه اجتماعی یک شاخص ترکیبی است که شامل احساس تعهد، تعلق و اعتماد افراد به نهادها و گروه‌های اجتماعی و نیز بیانگر سطح علاقه آنان به تعاملات اجتماعی (عضویت آنان در گروه‌های اجتماعی) می‌باشد. نتایج پژوهش حاضر که با دو روش توصیفی و همبستگی انجام شده است، فرضیه‌ی اصلی تحقیق را به قرار زیر به اثبات رساند: بین میزان سرمایه اجتماعی دانشجویان و نحوه تعریف آنان از جنبه‌های اجتماعی هویت خود، همبستگی مثبت، و معنادار و نسبتا ضعیفی وجود دارد (با احتمال 000/0=p و 1919/0=r). این یافته نشان می‌دهد، تقویت و رشد سرمایه اجتماعی دانشجویان به تقویت هویت اجتماعی آنان منجر می‌شود و به دانشجویان در نحوه‌ی بروز اشکال مختلف هویت اجتماعی خود مانند؛ هویت خانوادگی، ملی و مذهبی کمک می‌کند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق متناسب با سطح سنجش متغیرها از آزمون‌های Rs (بررسی همبستگی)،T (بررسی مقایسه تفاوت متغیرهای دو سطحی) و F (بررسی مقایسه تفاوت متغیرهای بیش از دو سطح) استفاده شد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.