Skip to main content
فهرست مقالات

مدلی برای تعیین میزان تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی در صنایع شیمیایی

نویسنده: ؛ ؛

بهار 1385 - شماره 44 علمی-پژوهشی (30 صفحه - از 131 تا 160)

کلیدواژه ها : بازارگرایی ،عملکرد کسب و کار ،قابلیتهای بازاریابی

کلید واژه های ماشینی : بازارگرایی ،تأثیر بازارگرایی بر عملکرد ،عملکرد کسب و کار ،قابلیتهای بازاریابی ،توجه به قابلیتهای بازاریابی ،بازارگرایی بر عملکرد ،هوشمندی بازار ،فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار ،کسب و کار ،قابلیتهای بازاریابی و عملکرد کسب ،رابطه بازارگرایی با عملکرد ،بازارگرایی با عملکرد کسب ،فرهنگ بازارگرایی ،فرهنگ بازارگرایی بر عملکرد ،بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی ،هوشمندی بازار بر عملکرد ،بازارگرایی و عملکرد کسب ،رابطه بازارگرایی و عملکرد کسب ،بازارگرایی و قابلیتهای بازاریابی ،SEM ،بازارگرایی با عملکرد ،ارتباط با مشتری ،مشتری‌گرایی ،بازار بر قابلیتهای بازاریابی ،ایجاد هوشمندی ،بازارگرایی و تأثیر ،رابطه بازارگرایی ،بازار و مشتری ،دیدگاه هوشمندی بازار ،توزیع هوشمندی

بازارگرایی و تأثیر آن بر عملکرد کسب و کار از جمله مباحث مهم و محوری در مدیریت بازار و مشتری است. این مقاله، ابتدا به بررسی دیدگاهها، مدلهای مختلف بازارگرایی و تأثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کار با توجه به قابلیتهای بازاریابی می‌پردازد؛ سپس روابط علی میان فرهنگ بازارگرایی، هوشمندی بازار، قابلیتهای بازاریابی و عملکرد کسب و کار را بررسی می‌کند و با استفاده از مدلسازی معادله‌های ساختاری و بر اساس داده‌های حاصل از محیط صنعت، مدلی مفهومی و تصمیم‌ساز را برای تبیین پیوندهای علی مؤثر بر عملکرد کسب و کار پیشنهاد و مورد آزمون قرار می‌دهد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تأثیر یکپارچگی بازارگرایی و قابلیتهای بازاریابی قرار دارد.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.