Skip to main content
فهرست مقالات

اندازه گیری عملکرد مدیریت روستایی در ایران بر اساس عوامل تأثیر گذار بر فرایند مدیریت در روستاهای ایران

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1385 - شماره 46 علمی-پژوهشی (42 صفحه - از 227 تا 268)

کلیدواژه ها : عوامل سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی ،روستاهای کشاورزی ،گردشگری ،دامداری و مبتنی بر تولید آبزیان دریایی

کلید واژه های ماشینی : اندازه‌گیری عملکرد مدیریت روستا ،اندازه‌گیری عملکرد مدیریت روستایی ،مدیریت روستا ،عملکرد مدیریت روستایی ،مدیریت روستایی ،مدیریت روستایی در ایران ،روستایی ،عملکرد مدیریت روستا ،اندازه‌گیری عملکرد مدیریت ،مدیریت در روستا ،عملکرد مدیریت ،اندازه‌گیری عملکرد ،خانوارهای روستایی ،تولید کشاورزی ،فرمولهای اندازه‌گیری عملکرد مدیریت ،بخش کشاورزی ،اندازه‌گیری بهره‌وری خانوارها ،فعالیت اقتصادی ،فعالیت اقتصادی روستا ،اندازه‌گیری کارکرد اجتماعی مدیریت ،میزان بهره‌وری خانوارهای روستایی ،نحوه اندازه‌گیری بهره‌وری خانوارها ،روستاهای ایران ،عوامل تولید در روستا ،خانوارهای روستایی در تولید ،اقتصاد کشاورزی ،بخش کشاورزی ایران ،شهر و روستا ،بهره‌وری خانوارهای روستایی ،تولید در روستا

مطالعات معاونت تحقیقات اقتصادی و اجتماعی وزارت کشاورزی سابق نشان میدهد که ضعف مدیریت در روستاها بخصوص بعد از اصلاحات ارضی سال 1342 مشکلات آسیب‌شناختی متعددی در حوزه تولید کشاورزی و روابط اجتماعی روستاها به‌وجود آورده و نتایج خسارت باری برای روند توسعه در کشور و تولید کشاورزی در روستاها به بار آورده است ]1، صص 82 و 83[. به همین دلیل مقاله حاضر - نتیجه پژوهشی است که مؤسسه برنامه‌ریزی و اقتصاد کشاورزی آن را از نظر مالی تأمین کرده است - کوششی برای طراحی ابزار اندازهگیری (تبدیل متغیرهای اجتماعی- اقتصادی به عناصر ریاضی در فرمولهای عام) عملکرد مدیریت روستایی براساس نوع فعالیت اقتصادی روستا است؛ به ‌نحوی‌که با به‌کارگیری ادواری آن بتوان نقاط ضعف مدیریت روستایی را شناسایی و متغیرهای مورد نیاز را برای اصلاح این نقاط به‌کار گرفت. برای طراحی این فرمولها ابتدا عوامل مؤثر در کاهش یا افزایش کارایی مدیریت در روستا به لحاظ نظری و با رویکردی جامعهشناختی- روانشناختی شناسایی و دسته‌بندی شده و به یک مدل تحلیلی تبدیل شده‌اند. این رویکرد با مطالعه اکتشافی در مناطقی نظیر شهمیرزاد، سرگست بندرعباس، نوار شمالی از نور تا رامسر، منطقه زرین دشت فیروزکوه و روستاهای منطقه شاهرود و منطقه کلاردشت مورد اعتبارسازی تجربی نیز قرار گرفته است. سپس این عناصر نظری به متغیرهای قابل اندازهگیری تبدیل و شاخص سازی معادل شده‌اند. خصلت اجرایی این مدل و فرمولهای آن این است که در فرایند کاربرد و با توجه به شاخصهای تغییر اجتماعی- سیاسی و اقتصادی و فرهنگی میتوان عناصر آن را با شاخصهای جدید جایگزین کرد. به همین جهت این مدل و ابزار اندازهگیری آن خاصیت خود- اصلاحگر دارد و تابع زمان و یا مکان و حتی بعد جغرافیای کاربرد و یا نوع فعالیت اقتصادی روستا نمیباشد. از این رو این مدل پس از کاربرد آزمایشی سه تا پنج ساله و پس از اصلاح عناصر آن می‌تواند در هر مجموعه‌ای که با مؤلفه‌های روستایی همخوان باشد، بهکار گرفته شود.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.