Skip to main content
فهرست مقالات

فراتحلیل عوامل مؤثر بر افزایش کاربست یافته های پژوهشی در وزارت آموزش و پرورش

نویسنده: ؛ ؛ ؛

تابستان 1384 - شماره 12 علمی-پژوهشی (25 صفحه - از 109 تا 133)

کلیدواژه ها : پژوهش ،اعتبارات ،فراتحلیل ،کاربست تحقیقات ،مدیریت پژوهش ،آموزش پژوهش ،نظام اطلاع‌رسانی ،فرهنگ پژوهش ،روانشناختی پژوهش

کلید واژه های ماشینی : کاربست یافته‌های پژوهش ،کاربست یافته‌های پژوهشی ،آموزش و پرورش ،وزارت آموزش و پرورش ،فراتحلیل ،پژوهشکده تعلیم و تربیت ،یافته‌های پژوهشی ،پژوهشی ،کاربست یافته‌های پژوهشهای آموزشی ،یافته‌های پژوهشی در آموزش ،تعلیم و تربیت ،اندازه اثر ،زمینة کاربست یافته‌های پژوهشی ،یافته‌های پژوهش ،کاربست تحقیقات در آموزش ،کاربست تحقیقات ،اطلاع‌رسانی پژوهش با اندازه ،وزارت آموزش و پرورش کشور ،پژوهش با اندازه اثر ،نظام اطلاع‌رسانی پژوهش ،نتایج حاصل از فراتحلیل ،پژوهشهای آموزشی ،یافته‌های پژوهشی با اندازه ،کاربست پژوهشها در آموزش ،پژوهش در آموزش ،حاصل از فراتحلیل پرسش ،کاربست یافته‌های تحقیقات ،پژوهش‌نامه آموزش ،روش‌شناختی ،پژوهشی وزارت آموزش

دراین پژوهش با بهره‌گیری از یکی از شیوه‌های نوین پژوهش تحت عنوان «فراتحلیل»1به تحلیل و ترکیب نتایج پژوهشهای انجام گرفته در کشور، در زمینة کاربست یافته‌های پژوهشی پرداخته شده است. بدین منظور، تعداد پانزده پژوهش انجام یافته در زمینة کاربست یافته‌های پژوهشی از مراکز پژوهشی وزارت آموزش و پرورش کشور گردآوری و ازمیان آنها تعداد نه پژوهش با بهره‌گیری از ابزار «چک لیست گزینش پژوهشها از نظر فنی و روش شناختی» (شامل روایی و پایایی مناسب، روش نمونه‌گیری و آماری صحیح) برای بررسی و فراتحلیل انتخاب شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که راه‌اندازی نظام اطلاع‌رسانی پژوهش با اندازه اثر 6921/0، برگزاری مستمر گردهماییهای ارائه یافته‌های پژوهشی با اندازه اثر 6445/0، مسئله‌یابی و اولویتهای دقیق پژوهشی با اندازه اثر 6891/0، تقویت بعد فنی و روش شناختی تحقیقات با اندازه اثر 5541/0، افزایش اعتبارات پژوهشی با اندازه اثر5411/0 و برگزاری دوره‌ها و کارگاههای آموزشی برای معلمان با اندازه اثر4874/0 با کاربست یافته‌های پژوهشی در سطح وزارت آموزش و پرورش مرتبط‌اند. همچنین یافته‌های مطالعه موردی نشان داد مهمترین عوامل بازدارنده کاربست تحقیقات در آموزش و پرورش عبارتند از: عدم توانایی علمی مدیران و کارشناسان برای استفاده از نتایج تحقیقات، اطمینان نداشتن تصمیم‌گیرندگان به روش پژوهش و صحت نتایج، عدم وقت‌گذاری مدیران در زمینه کاربست تحقیقات، در اختیار نبودن منابع کافی و مناسب (مالی، مادی، انسانی) برای عملیاتی کردن نتایج، قابلیت اجرایی نداشتن بعضی از یافته‌های پژوهشی، مبهم و عملیاتی نبودن نتایج و پیشنهادهای تحقیقات آموزشی.

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.