Skip to main content
فهرست مقالات

نقش انواع درامدها در نابرابری توزیع درامد در ایران

نویسنده:

علمی-پژوهشی (20 صفحه - از 111 تا 130)

کلیدواژه ها : ضریب جینی ،شاخص تمرکز ،نابرابری توزیع درامد

کلید واژه های ماشینی : درامد ،نابرابری توزیع درامد ،انواع درامدها در نابرابری توزیع ،نقش انواع درامدها در نابرابری ،تجزیة شاخص نابرابری ،شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری توزیع درامد ،تجزیة شاخص نابرابری توزیع درامد ،درامد حاصل از مشاغل آزاد ،انواع درامدها ،توزیع درامد در مناطق شهری ،کشش ،کشش پذیری ضریب جینی نسبت ،اجزای درامد ،نابرابری توزیع درامد ضریب جینی ،شاخص تمرکز دست‌مزد در بخش ،درامد مشاغل آزاد ،بررسی کشش شاخص‌های نابرابری نسبت ،ویژگی روش‌های تجزیة شاخص‌های نابرابری ،کشش سایر اجزای درامد ،ضریب جینی نسبت به درامد ،شاخص تمرکز ،رشد اقتصادی بر توزیع درامد ،نابرابری توزیع درامد در ایران ،ضریب جینی ،ضریب جینی درامد کل ،شاخص نابرابری ،شاخص تمرکز اجزای درامد ،نابرابری درامد حاصل از مشاغل ،جینی نسبت به درامد مشاغل ،درآمد

آگاهی از نقش اجزای درامدی، به تحلیل اثرات رشد اقتصادی بر توزیع درامد کمک می‌کند. این گونه تحلیل‌ها در پاسخ به این سؤال که "در شرایط نرخ‌های سریع رشد و یا تورم‌های بالا، توزیع درامد چگونه تغییر می‌کند،گسترش یافته‌اند تغییرات توزیعی، می‌تواند بر سرعت رشد تولید و هزینه‌های آن تاثیر داشته باشند. تحلیل این اثرات، از طریق بررسی کشش شاخص‌های نابرابری نسبت به انواع درآمدها، امکان پذیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به ویژگی روش‌های تجزیة شاخص‌های نابرابری، نقش انواع درامدهای مختلف در نابرابری توزیع درامد در مناطق شهری و روستائی، با استفاده از تجزیة شاخص نابرابری به روش رائو بررسی شده است. استفاده از این روش، امکان استفاده از مفهوم کشش‌ها، نقش و اهمیت سیاست‌های باز توزیعی را فراهم می‌کند. یکی از معمول‌ترین شاخص‌های اندازه‌گیری نابرابری توزیع درامد، ضریب جینی است، که معمولا برای بیان نابرابری کل درامد استفاده می‌شود. با توجه به نقش متفاوت انواع درامدها در ایجاد نابرابری، این نقش می‌تواند از طریق تجزیة شاخص نابرابری به عوامل تشکیل دهندة درامد، اندازه‌گیری شود. در این مطالعه، نقش درامد حاصل از دستمزد و حقوق، درامد مشاغل آزاد، درامدهای غیر پولی و سایر درامدها در ایجاد نابرابری در توزیع درامد در مناطق شهری و روستایی، جداگانه مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهند که مهم‌ترین عامل نابرابری، مربوط به گستردگی نابرابری درامد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت‌ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. عامل مهم دیگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است که نتیجة شرایط غیررقابتی اشتغال در بخش عمومی است. به‌طوری که، شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی، سه برابر بزرگ‌تر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی است. کشش پذیری ضریب جینی نسبت به درامد مشاغل آزاد، مثبت و از کشش سایر اجزای درامد بزرگ‌تر است. بنابراین، جبران آثار توزیعی سیاست رشد اقتصادی که گسترش خود اشتغالی و یا توسعة اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد، مستلزم همراهی آن با یک سیاست باز توزیعی است. طبقه‌بندی JEL: D31

خلاصه ماشینی:

"جدول شمارة 2- سهم طبقات درامدی از انواع درامدها (مناطق شهری) گروه درآمدی جمعیت درامد غیر پولی دستمزد و حقوق مشاغل آزاد سایر کل درامد کم‌درامد ترین 17 6 6 4 9 6 بیستک دوم 20 11 12 9 13 11 بیستک سوم 21 17 18 13 14 16 بیستک‌چهارم 21 24 26 19 18 22 بیستک پنجم 22 42 37 55 46 45 کل 100 100 100 100 100 100 جدول شمارة 3، نتایج تجزیة شاخص نابرابری در مناطق شهری را گزارش می‌کند. ________________________________ جدول شمارة 3- نتایج براورد شاخص تمرکز انواع درامد و کشش شاخص نابرابری[1](مناطق شهری) انواع درآمد سهم انواع درآمد درامد غیر پولی 26 359/0 006/0- 016/0- دستمزد و حقوق 32 317/0 02/0- 056/0- درامد مشاغل آزاد 28 496/0 03/0+ 081/0+ سایر درامدها 14 369/0 003/0- 008/0- درامد کل 100 *384/0 0 0 * ضریب جینی درامد کل به این ترتیب، می‌توان پیش‌بینی کردکه یک سیاست رشد اقتصادی مبتنی بر گسترش خود اشتغالی، می‌تواند با گسترش نابرابری درامدها همراه باشد، مگر آن‌که با سیاست مالیاتی مناسب آثار توزیعی آن محدود شود. جدول شمارة 9- نتایج براورد شاخص تمرکز انواع درامد و کشش شاخص نابرابری(مناطق روستائی) انواع درامد سهم انواع درآمد درامد غیر پولی 19 336/0 017/0- 039/0- دستمزد و حقوق 29 346/0 023/0- 054/0- درامد مشاغل آزاد 45 552/0 056/0+ 133/0+ سایر درامدها 9 241/0 017/0- 039/0- درامد کل 100 *426/0 0 0 * ضریب جینی درامد کل وقتی تفکیک دستمزدها در بخش خصوصی و دولتی در مناطق روستایی مد نظر قرار می‌گیرد، ملاحظه می‌شود که اولا تفاوت شاخص نابرابری بین دستمزد در این دو بخش، بیش از سه برابر تفاوت همین شاخص در مناطق شهری است."

  • دانلود HTML
  • دانلود PDF

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.